poprzednie
wiedza i doswiadczenie

Możesz nam zaufać!

 • 21 lat w branży usług księgowych
 • 10 lat w modelu hybrydowym
 • Ubezpieczenie OC biura rachunkowego
 • Umowa z przeniesieniem odpowiedzialności na biuro rachunkowe
Poznaj naszą historię »
następne
Aktualna promocja dla nowych klientów:
Rabat 50% przez 3 miesiące!
Promocja trwa do 28.02.2019r.

Regulamin Promocji "Rabat 50% przez 3 miesiące!"

§1. Organizator Promocji

 1. Organizatorem Promocji "Rabat 50% przez 3 miesiące!" jest operator usługi Taxe, Vires spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000336162. NIP: 867-21-89-640, REGON: 180403250.

§2. Uczestnik Promocji

 1. Promocja skierowana jest do podmiotów, będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą lub będącymi wspólnikami w spółkach cywilnych, jawnych lub partnerskich, z którymi w czasie trwania Promocji zawarta zostanie Umowa o świadczenie Usługi Taxe.
 2. Uczestnikiem Promocji nie może być podmiot, z którym w ciągu ostatnich 12 miesiący zawarta była Umowa o świadczenie usługi Taxe.

§3. Zasady Promocji

 1. Uczestnik Promocji spełniający warunki określone w § 2., uprawniony jest do otrzymania rabatu w wysokości 50% ceny usługi przez kolejne 3 miesiące, począwszy od miesiąca, w którym została wygenerowana pierwsza faktura z tytułu świadczenia usługi.
 2. Rabat nie jest przyznawany dla następujących składników Cennika usługi Taxe.pl:
  • Dodatkowa pula księgowań 50 lub 100 szt.,
  • Opłata dodatkowa za przesłanie dokumentów po terminie,
  • Sporządzenie korekty będącej wynikiem błędu Klienta lub nieterminowego przesłania dokumentów,
  • Sporządzenie rozliczenia obejmującego okres przed zawarciem Umowy na prośbę Klienta.

§4. Czas trwania Promocji

 1. Promocja trwa od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r.
 2. Datą decydującą o kwalifikacji w Promocji jest data wykonania przelewu (w przypadku wyboru formy zawarcia umowy z wykorzystaniem przelewu bankowego) lub data stempla pocztowego (w przypadku korespondencyjnej formy zawarcia umowy).

§5. Postanowienia końcowe

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.