poprzednie
wiedza i doswiadczenie

Możesz nam zaufać!

 • 23 lat w branży usług księgowych
 • 12 lat w modelu hybrydowym
 • Ubezpieczenie OC biura rachunkowego
 • Umowa z przeniesieniem odpowiedzialności na biuro rachunkowe
Poznaj naszą historię »
następne

Tarcza finansowa PFR 2.0 w odniesieniu do mikrofirm

Jeszcze do końca lutego 2021r. mikro, małe i średnie firmy mają możliwość składania wniosków o przyznanie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Pomoc nie jest skierowana do wszystkich a do określonych branż. Jak zatem wyglądają reguły ubiegania się o pomoc w odniesieniu do mikrofirm?

Subwencja 2.0 z Polskiego Funduszu Rozwoju

Przedsiębiorcy, których obroty lub suma bilansowa za 2019r. opiewała na kwotę poniżej 2.000.000 euro oraz zatrudniający od 1 do 9 pracowników mogą jeszcze do końca lutego składać wniosek o przyznanie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju.

To jednak nie koniec warunków. Z tarczy finansowej 2.0 skorzystają przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 r. i na dzień złożenia wniosku o udzielenie subwencji prowadzili działalność gospodarczą oraz zanotowali spadek obrotów:

 1. przynajmniej 30% w jednym z miesięcy od 04 do 12.2020r. w porównaniu do tego samego miesiąca od 04 do 12 roku 2019, albo
 2. przynajmniej 30% w 4 kwartale 2020r. w porównaniu do 4 kwartału 2019r.

ISTOTNE:

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali już środki pieniężne z tarczy finansowej 1.0 będą mogli również ubiegać się o pomoc z tarczy finansowej 2.0 pod warunkiem spełnienia powyższych warunków.

Należy podkreślić, iż pomoc nie jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców a do firm, które na 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o udzielenie subwencji prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną jednym z kodów PKD podanych poniżej w tabeli.

Maksymalna wielkość subwencji

Maksymalna kwota subwencji o jaką może ubiegać się przedsiębiorca to 324.000zł. Jednak wysokość subwencji uzależniona jest od dynamiki spadku obrotów i ilości zatrudnionych pracowników, tzn.:

 1. kwota 18.000zł przypada na jednego zatrudnionego przy jednoczesnym spadku obrotów w zakresie od 30% do 60%,
 2. kwota 36.000zł przypada na jednego zatrudnionego przy jednoczesnym spadku obrotów większym niż 60%.

Wniosek o pomoc z tarczy finansowej PFR 2.0 należy złożyć za pomocą bankowości elektronicznej w jednym z następujących banków: Alior Banku, Grupy BPS, Millenium Banku, Banku PEKAO, Banku Pocztowego, BNP Paribas, BOŚ, CITI Handlowy, Credit Agricole, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING, mBank, Nest Bank, PKO BP, Santander, SGB BS.

Możliwość całkowitego umorzenia otrzymanej subwencji

Polski Fundusz Rozwoju określił warunki całkowitego umorzenia przyznanej firmie subwencji.

ISTOTNE:

Wymagane jest, aby łącznie były spełnione wszystkie poniższe uwarunkowania:

 1. Nieprzerwane utrzymanie działalności od dnia złożenia wniosku do końca 2021r.,
 2. Utrzymanie średniego zatrudnienia ustalonego na rok 2021,
 3. wykazywanie faktycznych kosztów stałych za okres 1 listopad 2020 r. do 31 marca 2021 r.,
 4. Zabronione dotowanie ze środków z subwencji właścicieli i podmiotów powiązanych z wnioskodawcą,
 5. Zabronione przekazywanie środków z subwencji na rzecz pracowników (także zleceniobiorców) w postaci wszelkich dodatków, premii, odpraw itp. poza wynagrodzeniem zasadniczym,
 6. Niemożność nadpłacania kredytów, leasingów i innych podobnych umów,
 7. Wykluczenie nabycia za pomocą środków z subwencji innego podmiotu w części lub w całości celem jego przejęcia lub podejmowania działań idących w tym kierunku.

Jakie rodzaje działalności kwalifikują firmę do ubiegania się o pomoc z tarczy finansowej PFR 2.0?

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc z tarczy finansowej PFR 2.0 a jedynie Ci, którzy wśród listy swoich kodów PKD (w CEIDG) posiadają jeden z niżej zaprezentowanych.

ISTOTNE:

Niezwykle ważną kwestią jest to, iż jeden z poniższych kodów PKD działalności gospodarczej nie musi stanowić kodu przeważającego u przedsiębiorcy wnioskodawcy.

Jeżeli przedsiębiorca dodał jeden z poniższych kodów PKD w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany, wówczas dodany kod PKD będzie zaliczony jako uprawniający do ubiegania się o subwencję.

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O SUBWENCJĘ Z TARCZY FINANSOWEJ 2.0
KLASYF. PKDOPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
17.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18.12.ZPozostałe drukowanie
18.13.ZDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.ZIntroligatorstwo i podobne usługi
47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.76.ZSprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.ZSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.BRuchome placówki gastronomiczne
56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów
73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
74.20.ZDziałalność fotograficzna
77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.AAgenci turystyczni
79.11.BDziałalność pośredników turystycznych
79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
79.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.BDziałalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.90.ADziałalność fizjoterapeutyczna
86.90.DDziałalność paramedyczna
90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
91.02.ZDziałalność muzeów
93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem
93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.ADziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.BPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

W dniu 5 lutym umożliwiono ubieganie się o subwencje z tarczy finansowej 2.0 kilku kolejnym rodzajom działalności:

DODATKOWE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O SUBWENCJĘ Z TARCZY FINANSOWEJ 2.0 OD DNIA 5 LUTEGO 2021r.
KLASYF. PKDOPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
46.42.ZSprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
85.59.ANauka języków obcych
93.12.ZDziałalność klubów sportowych
96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
Opublikowano: 2021-02-23