poprzednie
czas na innowacje!

Model hybrydowy, czas na innowacje!

Profesjonalna obsługa, jak w stacjonarnym biurze rachunkowym.
Komfort i wygoda, bo przez internet.

Dowiedz się więcej »
następne

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Naszym życzeniem jest, aby usługa Taxe była świadczona w sposób profesjonalny, a jednocześnie elastyczny i otwarty na potrzeby Klientów. Dlatego też cenne dla nas są wszelkie uwagi i zapytania, również te najbardziej trywialne. Pozwalają one na lepsze zrozumienie Państwa wymagań wobec nas oraz usługi Taxe.

1. Mam pytania lub wątpliwości. Chciałbym skorzystać z konsultacji, czy jest taka możliwość?

Oczywiście! Zawsze możesz kontaktować się z księgowymi, obsługującymi Twoją firmę. Możesz być pewny/a, że będą oni zapoznani z sytuacją w Twoim przedsiębiorstwie, dzięki czemu odpowiedź będzie trafna i kompletna.

2. Kto zajmuje się obsługą mojej firmy?

Jesteśmy przeciwni stosowaniu praktyk doboru konsultantów w sposób losowy, w zależności od dostępności. Do Twojego konta przypisanych jest zawsze dwoje tych samych księgowych, zapoznanych z sytuacją w Twojej firmie. Pierwszy z nich to tzw. księgowy podstawowy, drugi zaś to księgowy zastępujący (w przypadku nieobecności pierwszego). W sytuacjach wyjątkowych (np. podczas rejestracji firmy, załatwiania pierwszych formalności, przeniesienie usługi od innego biura), Twoimi sprawami może zajmować się jeden z firmowych Księgowych Głównych. Ich zadaniem jest realizacja zadań wykraczających poza zwykłe procedury księgowe. Dodatkowo do Twojej dyspozycji oddajemy jedną osobę od spraw technicznych.

3. Czym się różni usługa Taxe od obsługi zwykłego biura rachunkowego?

Zasadniczo różnica jest tylko jedna. Dokumenty w postaci oryginalnej - papierowej kompletowane i przechowywane są nie w biurze rachunkowym, a w miejscu wskazanym przez Klienta (najczęściej jest to miejsce prowadzenia działalności). Nasze biuro przechowuje wyłącznie postać cyfrową tych dokumentów. Korzyść wypływająca z takiego rozwiązania jest ewidentna: wszystkie dokumenty zawsze pod ręką, nie ma konieczności wizyty w biurze rachunkowym w celu przypomnienia kwoty do zapłaty za abonament telefoniczny, czy w celu wykonania kopii dokumentu zakupu urządzenia, które właśnie wysyłamy do gwarancji. Jeżeli chodzi o inne aspekty formalno-prawne, więcej różnic nie ma. Podobnie jak w przypadku zwykłego biura rachunkowego podpisywana jest umowa o świadczenie usług księgowych, przenosząca odpowiedzialność za te czynności na biuro. Tak samo jak każde inne biuro tworzymy i prowadzimy całość niezbędnej dokumentacji, wyręczamy również Klienta w dostarczeniu deklaracji do odpowiednich organów.

4. Czym się różni usługa Taxe od standardowej księgowości internetowej?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że to co w przypadku zwykłej księgowości internetowej musi wiedzieć i wykonywać samodzielnie klient, a więc proces księgowania (interpretacja, przetworzenie i wprowadzenie dokumentów finansowych do odpowiednich rejestrów), w ramach usługi Taxe wykonywane jest przez zawodowych księgowych. Posiadają oni odpowiednią wiedzę, doświadczenie, ponoszą prawną odpowiedzialność za swoje usługi. Nie płacimy więc za narzędzie, a za usługi specjalistów.

5. Co to jest pula księgowań i jak się ją rozlicza?

Jedno księgowanie jest równoznaczne z prawidłowym (zgodnym z przepisami prawa) przeprowadzeniem pojedynczej operacji księgowej wprowadzającej zapis do rejestrów księgowych na podstawie przekazanego przez Klienta dokumentu, zbioru dokumentów lub informacji. Jeżeli operacja księgowa wprowadza zapis jednocześnie do dowolnego rejestru księgowego oraz rejestru VAT, traktowana jest jako pojedyncza. Jeżeli więc przykładowo ten sam dokument zostanie ujety jednocześnie w Księdze Przychodów i Rozchodów oraz w rejestrze sprzedaży VAT, traktowany jest jako jedno księgowanie. Co znajduje się w rejestrach księgowych? Ogólnie rzecz ujmując, wszystkie dokumenty finansowe firmy podlegające rozliczeniu podatkowemu: faktury i rachunki sprzedaży towarów lub usług, rachunki i faktury zakupów towarów i usług, odpisy amortyzacyjne, składki ZUS, itd... Pula księgowań zawarta w abonemancie, jest to liczba księgowań, które są już z góry opłacone.

6. Co się stanie, gdy przekroczę pulę zawartą w abonamencie?

Niewykorzystane księgowania przechodzą na kolejne miesiące, więc jeżeli takowe posiadasz, zostaną one wykorzystane. Jeżeli nie, zostanie naliczona opłata zgodna z Cennikiem za dodatkowe księgowanie. Nie ma możliwości zaistnienia sytuacji, w której wobec wyczerpania dostępnej puli, Twój dokument miałby zostać niezaksięgowany.

7. Jestem płatnikiem VAT, czy muszę płacić dodatkowo?

Począwszy od stycznia 2018 r. została wprowadzona opłata z tego tytułu obsługi czynnych płatników podatku VAT. Szczegóły znajdują się w Cenniku usługi.

8. Czy biuro przekazywać będzie w moim imieniu pliki JPK?

Tak, pliki JPK będą generowane i przekazywane do urzędów cyklicznie lub na ich żądanie, w zależności od charakteru pliku JPK: JPK_VAT cyklicznie co miesiąc, JPK_PKPIR, JPK_EWP na żądanie organu kontroli.

9. Od lat używam swojego ulubionego oprogramowania do wystawiania faktur VAT. Czy muszę z niego zrezygnować na rzecz modułu w Panelu Klienta?

Nie. Nasz moduł do wystawiania dokumentów sprzedaży jest całkowicie opcjonalny. Dokumenty sprzedaży wystawione w Twoim ulubionym programie mogą być przesyłane w postaci skanów tak jak inne dokumenty. Uwaga! Pamiętaj, aby Twój program do fakturowania posiadał opcję generowania plików JPK_FA od 1 lipca 2018r.

10. W przyszłości planuję zatrudnić pracownika.

W ramach usługi Taxe można prowadzić rozliczenia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracowników.

11. Czy jest możliwa obsługa spółki cywilnej?

Tak. Spółki cywilne oraz inne spółki osobowe rozliczające się przy uzyciu Księgi Przychodów i Rozchodów są obsługiwane w ramach naszej usługi.

12. Rozliczam się na podstawie podatku liniowego/ryczałtowego oraz/lub deklaracje VAT/PIT wysyłam kwartalnie.

Nie stanowi to problemu. System Taxe obsługuje również te formy rozliczania podatków.

13. Jakiego typu skanera muszę używać?

Każdy rodzaj skanera będzie obsługiwany. Dokumenty skanowane są w zwyczajny sposób na dysk twardy, a następnie przy pomocy interaktywnego formularza, przesyłane do biura rachunkowego. Warunek przy doborze skanera występuje jeden: sprzęt musi obsługiwać przynajmniej skanowanie w skali szarości (8-bitowa głębia koloru) oraz w rozdzielczości min 150 dpi.

14. Czy zamiast skanera mogę używać aparatu fotograficznego?

Tak, pod warunkiem, że wykonane fotografie nie będą budzić najmniejszych wątpliwości co do zawartości fotografowanego dokumentu.

15. W jaki sposób mogę sprawować kontrolę nad ilością oraz poprawnością przesłanych dokumentów?

Po przesłaniu dokumentów do biura, do momentu ich zaksięgowania, masz pełny dostęp do rejestru tych dokumentów. Możesz sprawdzić ich liczbę, a także dokonać podglądu zawartości, pobierając je na swój dysk twardy.

16. Jak sprawdzić poprawność zaksięgowania moich dokumentów?

Po zaksięgowaniu dokumentu, jest on zawsze ujęty w odpowiednim rejestrze księgowym (lub kilku rejestrach). Rejestry te są dostępne z poziomu panelu Taxe. W każdym momencie możesz dokonać weryfikacji ich zawartości.

17. Czy biuro rachunkowe wysyła za mnie deklaracje do urzędów?

Tak. Złożone przez Ciebie w urzędzie skarbowym formularze UPL-1 upoważniają naszych pracowników do przesłania w Twoim imieniu bezpośrednio do urzędu odpowiednich deklaracji. Biuro rachunkowe wysyła również odpowiednie deklaracje do ZUS.

18. Czy biuro rachunkowe opłaca w moim imieniu podatki i składki ZUS?

Nie. W terminach określonych Regulaminem generujemy dla Ciebie specjalne raporty, w których otrzymasz informację dotyczącą wysokości podatków oraz składek do zapłaty. Same opłaty musisz wykonać we własnym zakresie.

19. Czy biuro rachunkowe wypełni dla mnie roczne zeznanie podatkowe?

Tak, pod warunkiem wcześniejszego dostarczenia pozostałych informacji, koniecznych do ujęcia w zeznaniu. Rozliczenie roczne podstawowe, a więc takie które ujmuje wyłącznie dochody z obsługiwanej w ramach Taxe działalności jest bezpłatne.

20. Czy biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za sporządzanie rejestrów księgowych?

Tak, zgodnie z treścią umowy zawartą z Klientem oraz zgodnie z wytycznymi Misterstwa Finansów dotyczących usługowego prowadzenia ksiąg rachukowych. Ponadto nasze biuro, w zgodzie z wymogami prawa, posiada obowiązkowe ubezpieczenie od tych czynności.