poprzednie
Nie marnuj czasu na sprawy księgowe!

Nie marnuj czasu na sprawy księgowe!

Przekaż dokumenty księgowe firmy do internetowego biura rachunkowego Taxe.pl.
Zajmiemy się ich kompleksowym rozliczeniem.

Sprawdź naszą ofertę »
następne
 

Tabela pakietów, Cennik usługi Taxe

Produkt / Wersja pakietu Go Basic Premium
Miesięczna opłata stała 30,00 PLN 55,00 PLN 100,00 PLN
Pula księgowań1 zawarta w miesięcznej opłacie stałej 0 10 25
Księgowanie dodatkowego dokumentu / za każdy dokument
(powyżej puli zawartej w miesięcznej opłacie stałej)
3,00 PLN 2,50 PLN 1,50 PLN
Księgowanie dokumentu zagranicznego6 3 pkt. z puli księgowań 3 pkt. z puli księgowań 3 pkt. z puli księgowań
Terminy:
Przechodzenie niewykorzystanej puli księgowań 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy
Termin przekazywania dokumentów za dany miesiąc do 10 dnia
następnego miesiąca
do 10 dnia
następnego miesiąca
3 dni robocze
przed 20-tym dniem
następnego miesiąca
Termin wygenerowania raportów PIT, VAT, PPE
(po wykonaniu operacji Zamknięcie miesiąca2)
5 dni roboczych 5 dni roboczych 3 dni robocze
Termin przekazywania dokumentów mających wpływ na wymiar składek ZUS za dany miesiąc do 5 dnia
następnego miesiąca
do 5 dnia
następnego miesiąca
do 5 dnia
następnego miesiąca
Termin wygenerowania raportów ZUS za dany miesiąc do 9 dnia
następnego miesiąca
do 9 dnia
następnego miesiąca
do 9 dnia
następnego miesiąca
Dodatkowe pule księgowań:
Dodatkowa pula księgowań: 50 szt. 140,00 PLN 110,00 PLN 70,00 PLN
Dodatkowa pula księgowań: 100 szt. 250,00 PLN 170,00 PLN 130,00 PLN
Obsługa spółek lub udziałów w spółkach osobowych:
Dodatek do abonamentu za obsługę spółek osobowych / za każdego wspólnika 20,00 PLN 15,00 PLN 10,00 PLN
Obliczenie podatku dochodowego z uwzględnieniem udziału w spółce osobowej - za każdą spółkę 10,00 PLN 8,00 PLN 5,00 PLN
Obsługa umów o pracę / umów cywilnoprawnych:
Przetworzenie dokumentu umowy zlecenia lub o dzieło dla celów podatkowych i ZUS /za każdy dokument 15,00 PLN 13,00 PLN 10,00 PLN
Obsługa pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (listy płac i ZUS) /za każdego pracownika 15,00 PLN 13,00 PLN 10,00 PLN
Obliczenie wynagrodzenia za czas choroby 17,00 PLN 15,00 PLN 12,00 PLN
VAT:
Miesięczna opłata za obsługę czynnego płatnika podatku VAT 20,00 PLN 17,00 PLN 15,00 PLN
Sporządzenie zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego VAT-R lub VAT-Z na prośbę Klienta 15,00 PLN 10,00 PLN 5,00 PLN
Sporządzenie deklaracji VAT dla podatnika niebędącego czynnym płatnikiem podatku VAT 17,00 PLN 14,00 PLN 12,00 PLN
Korekty i dokumenty po terminie:
Opłata dodatkowa za przesłanie dokumentów po terminie3 /za każdy dokument 5,00 PLN 5,00 PLN 3,00 PLN
Opłata za sporządzenie i przekazanie do odpowiednich organów dokumentów korygujących /za każdy dokument korygujący 35,00 PLN 35,00 PLN 25,00 PLN
Roczne zeznania podatkowe:
Sporządzenie podstawowej4 rocznej deklaracji podatkowej PIT-36 / PIT-36L / PIT-28 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN
Sporządzenie innej niż podstawowa rocznej deklaracji podatkowej, ujmującej do 3 źródeł dochodu lub ulg 31,00 PLN 25,00 PLN 22,00 PLN
Ujęcie dodatkowego źródła dochodu lub ulgi w rocznej deklaracji 7,00 PLN 5,00 PLN 4,00 PLN
Ujęcie dodatkowego zagranicznego źródła dochodu 40,00 PLN 30,00 PLN 20,00 PLN
Sporządzenie wspólnej z małżonkiem rocznej deklaracji podatkowej 12,00 PLN 10,00 PLN 8,00 PLN
Inne:
Udział w programie 10za207 niedostępne niedostępne 0,50 PLN za księgowanie
nie mniej niż 10 PLN miesięcznie
Przygotowanie dokumentów w formie papierowej na prośbę Klienta / za każdą stronę A4 1,50 PLN 1,00 PLN 0,80 PLN
Przesłanie dokumentów w formie papierowej na prośbę Klienta (przesyłka kurierska) /za każdą paczkę o wadze do 30 kg 19,00 PLN 19,00 PLN 19,00 PLN
Wypełnienie dokumentów niestandardowych na prośbę Klienta5 ustalana indywidualnie ustalana indywidualnie ustalana indywidualnie
Sporządzenie wniosku aktualizacyjnego CEIDG-1 na prośbę Klienta 20,00 PLN 15,00 PLN 10,00 PLN
Wykonanie tłumaczenia przysięgłego zagranicznego dokumentu księgowego na prośbę Klienta
(w przypadku niedostarczenia przez Klienta opisu lub tłumaczenia we własnym zakresie)
od 35,00 PLN od 35,00 PLN od 35,00 PLN
Sporządzenie rozliczenia obejmującego okres przed zawarciem Umowy na prośbę Klienta /za każdy miesiąc rozliczanego okresu ustalana indywidualnie ustalana indywidualnie ustalana indywidualnie
Opłata za wznowienie usługi zawieszonej lub ponowne zawarcie umowy rozwiązanej w wyniku nieregulowania zobowiązań z tytułu świadczenia usługi / płatne przed ponownym uruchomieniem świadczenia usługi 50,00 PLN 50,00 PLN 50,00 PLN
Dodatek do opłaty stałej za przygotowanie miesięcznego kompletu zestawień i rejestrów do pobrania w formie zbiorczego archiwum /usługa uruchamiana na prośbę Klienta 3,00 PLN za każdy składnik
nie mniej niż 10 PLN miesięcznie
2,50 PLN za każdy składnik
nie mniej niż 10 PLN miesięcznie
1,50 PLN za każdy składnik
nie mniej niż 10 PLN miesięcznie
zwiń / rozwiń pełną treść »
Podane ceny netto.

Przejdź do kalkulatora, oblicz cenę usługi dla Twojej firmy »

Ponadto w każdym pakiecie:

  • Dostęp do danych 24h/dobę na całym świecie
  • Darmowy program fakturujący w ramach Panelu Klienta
  • Wypełnienie podstawowego zeznania rocznego PIT-36/PIT-36L, rozliczającego Działalność Gospodarczą (na prośbę Klienta)
  • Przechodzenie niewykorzystanej puli księgowań na kolejne miesiące
  • Dodatkowe pakiety księgowań w atrakcyjnej cenie

1 Jedno księgowanie jest równoznaczne z prawidłowym (zgodnym z przepisami prawa) przeprowadzeniem pojedynczej operacji księgowej wprowadzającej zapis do rejestrów księgowych na podstawie przekazanego przez Klienta dokumentu, zbioru dokumentów lub informacji. Jeżeli operacja księgowa wprowadza zapis jednocześnie do dowolnego rejestru księgowego oraz rejestru VAT, traktowana jest jako pojedyncza.
2 Operacja „Zamknięcie miesiąca” oznacza czynność poświadczenia, że na moment wykonania tej operacji, stan Dokumentów przekazanych do biura rachunkowego, odnoszących się do miesiąca księgowego, którego operacja dotyczy, jest kompletny (przekazywanie dokumentów za dany miesiąc zostało zakończone).
3 Za dokument przesłany po terminie uważa się dokument, informację lub dyspozycję skutkujące wprowadzeniem zmiany do treści wygenerowanych raportów, przekazane po określonym w Regulaminie terminie przekazywania dokumentów. Opłata z tytułu przekazania dokumentu po terminie nie zostanie naliczona w danym roku kalendarzowym dla pierwszych: 2 dokumentów (pakiet Go), 5 dokumentów (pakiet Basic), 10 dokumentów (pakiet Premium).
4 Obejmuje sporządzenie rocznej deklaracji podatkowej, rozliczającej wyłącznie obsługiwaną w ramach usługi działalność gospodarczą.
5 Dokumenty i formularze wg wskazanego przez Klienta wzoru, inne niż: Sumowania ksiąg, Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Rejestry VAT, Ewidencja Środków Trwałych, Ewidencja Przebiegu Pojazdu, Listy płac, Dowody Wewnętrzne, Rachunki do umów o dzieło/zlecenie.
6 Dokumentem zagranicznym jest dokument stanowiący: Sprzedaż WDT, Eksport poza UE, Sprzedaż Poza Terytorium Kraju, Zakup WNT, Import usług lub Import towarów.
7 W ramach udziału w programie 10za20, Klienci z aktywnym pakietem Premium lub Pakiet-L, korzystający z wbudowanego w Panel Klienta modułu fakturującego, mogą skorzystać z preferencyjnej stawki za księgowanie wygenerowanych w nim dokumentów sprzedaży. Informacje o warunkach przystąpienia do programu oraz jego szczegółowe zasady, znajdują się w Regulaminie Programu 10za20.

 

Regulamin usługi

PDF Pobierz Regulamin usługi Taxe w formacie PDF obowiązujący od 01.06.2019 »
PDF Pobierz Cennik i Tabelę pakietów usługi Taxe dla pakietów Go, Basic i Premium w formacie PDF obowiązujący od 01.06.2019 »

Starsze wersje dokumentów:

PDF Pobierz Regulamin usługi Taxe w formacie PDF obowiązujący od 01.07.2018 »
PDF Pobierz Cennik i Tabelę pakietów usługi Taxe dla pakietów Go, Basic i Premium w formacie PDF obowiązujący od 01.02.2018 »

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania FAQ » Najczęściej zadawane pytania