poprzednie
niska cena

Ile kosztuje biuro rachunkowe online?

Znacznie mniej, niż tradycyjne biuro stacjonarne.
Przejdź do kalkulatora ceny, sprawdź, ile możesz zaoszczędzić.

Sprawdź, ile zapłacisz »
następne

Proponujemy Ci wybór jednego z trzech pakietów:

Generujesz dużą liczbę księgowań, zależy Ci na czasie i szybkości obsługi, wybierz pakiet Premium. Największa pula księgowań wliczona w abonament, skrócony czas oczekiwania na księgowanie, wydłużony termin przesyłania dokumentów, najniższa stawka za księgowania dodatkowe, przechodzenie niewykorzystanej puli na kolejne miesiące przez okrągły rok, najatrakcyjniejsze ceny pakietów dodatkowych.

Jeżeli miesięczna liczba generowanych księgowań nie przekracza 30, polecamy Ci pakiet Basic. Stała miesięczna pula księgowań wliczona w abonament, atrakcyjna stawka za księgowanie dodatkowe, półroczne przechodzenie niewykorzystanej puli, atrakcyjne ceny pakietów dodatkowych.

Traktujesz swoją działalność gospodarczą jako dodatkowe źródło przychodów? Ilość generowanych dokumentów jest znikoma? Nie przepłacaj, tnij koszty, wybierz pakiet Go. Najniższy abonament, ta sama odpowiedzialność biura rachunkowego, ta sama, wysoka jakość obsługi.

Porównanie pakietów

Produkt / Wersja pakietu Go Basic Premium
Miesięczna opłata stała 30,00 PLN 55,00 PLN 100,00 PLN
Pula księgowań1 zawarta w miesięcznej opłacie stałej 0 10 25
Księgowanie dodatkowego dokumentu
(powyżej puli zawartej w miesięcznej opłacie stałej) / za każdy dokument
3,00 PLN 2,50 PLN 1,50 PLN
Terminy:
Przechodzenie niewykorzystanej puli księgowań 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy
Termin przekazywania dokumentów (do dnia) 10-ego 10-ego 17-ego
Termin wygenerowania raportów PIT i VAT
(po wykonaniu operacji Zamknięcie I2 / dni roboczych)
5 5 2
Termin przekazywania dokumentów mających wpływ na wymiar składek ZUS (do dnia) 8-ego 8-ego 8-ego
Termin wygenerowania raportów ZUS (do dnia) 9-ego 9-ego 9-ego
Podane ceny netto.

Przejdź do kalkulatora, oblicz cenę usługi dla Twojej firmy »

Ponadto w każdym pakiecie:

  • Dostęp do danych 24h/dobę na całym świecie
  • Darmowy program fakturujący w ramach Panelu Klienta
  • Wypełnienie podstawowego zeznania rocznego PIT-36/PIT-36L, rozliczającego Działalność Gospodarczą (na prośbę Klienta)
  • Przechodzenie niewykorzystanej puli księgowań na kolejne miesiące
  • Dodatkowe pakiety księgowań w atrakcyjnej cenie

 

Cennik usługi Taxe (kompletny)

Produkt / Wersja pakietu Go Basic Premium
Miesięczna opłata stała 30,00 PLN 55,00 PLN 100,00 PLN
Pula księgowań1 zawarta w miesięcznej opłacie stałej 0 10 25
Księgowanie dodatkowego dokumentu
(powyżej puli zawartej w miesięcznej opłacie stałej) / za każdy dokument
3,00 PLN 2,50 PLN 1,50 PLN
Przechodzenie niewykorzystanej puli księgowań 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy
Termin przekazywania dokumentów (do dnia) 10-ego 10-ego 17-ego
Termin wygenerowania raportów PIT i VAT
(po wykonaniu operacji Zamknięcie I2 / dni roboczych)
5 5 2
Termin przekazywania dokumentów mających wpływ na wymiar składek ZUS (do dnia) 8-ego 8-ego 8-ego
Termin wygenerowania raportów ZUS (do dnia) 9-ego 9-ego 9-ego
Dodatkowe pule księgowań:
Dodatkowa pula księgowań: 50 szt. 140,00 PLN 110,00 PLN 70,00 PLN
Dodatkowa pula księgowań: 100 szt. 250,00 PLN 170,00 PLN 130,00 PLN
Obsługa spółek lub udziałów w spółkach osobowych:
Dodatek do abonamentu za obsługę spółek osobowych / za każdego wspólnika 20,00 PLN 15,00 PLN 10,00 PLN
Obliczenie podatku dochodowego z uwzględnieniem udziału w spółce osobowej - za każdą spółkę 10,00 PLN 8,00 PLN 5,00 PLN
Obsługa umów o pracę / umów cywilnoprawnych:
Przetworzenie dokumentu umowy zlecenia lub o dzieło dla celów podatkowych i ZUS /za każdy dokument 15,00 PLN 13,00 PLN 10,00 PLN
Obsługa pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (listy płac i ZUS) /za każdego pracownika 15,00 PLN 13,00 PLN 10,00 PLN
Korekty i dokumenty po terminie::
Przesłanie dokumentu po terminie4 /za każdy dokument 5,00 PLN 5,00 PLN 3,00 PLN
Sporządzenie korekty będącej wynikiem błędu Klienta lub nieterminowego przesłania dokumentów /za każdą wykonaną korektę 35,00 PLN 35,00 PLN 25,00 PLN
Sporządzenie korekty spowodowanej korektą poprzedniego okresu rozliczeniowego, a będącej wynikiem błędu Klienta lub nieterminowego przesłania dokumentów5 /za każdą wykonaną korektę 20,00 PLN 20,00 PLN 15,00 PLN
Roczne zeznania podatkowe:
Sporządzenie podstawowej6 rocznej deklaracji podatkowej PIT-36 / PIT-36L / PIT-28 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN
Sporządzenie innej niż podstawowa rocznej deklaracji podatkowej, ujmującej do 3 źródeł dochodu lub ulg 31,00 PLN 25,00 PLN 22,00 PLN
Ujęcie dodatkowego źródła dochodu lub ulgi w rocznej deklaracji 7,00 PLN 5,00 PLN 4,00 PLN
Ujęcie dodatkowego zagranicznego źródła dochodu 40,00 PLN 30,00 PLN 20,00 PLN
Sporządzenie wspólnej z małżonkiem rocznej deklaracji podatkowej 12,00 PLN 10,00 PLN 8,00 PLN
Inne:
Udział w programie 5-Stop3 / punktów z puli księgowań/m-c niedostępne niedostępne 5
Przygotowanie dokumentów w formie papierowej na prośbę Klienta / za każdą stronę A4 1,50 PLN 1,00 PLN 0,80 PLN
Przesłanie dokumentów w formie papierowej na prośbę Klienta (przesyłka kurierska) /za każdą paczkę o wadze do 30 kg 19,00 PLN 19,00 PLN 19,00 PLN
Wypełnienie dokumentów niestandardowych na prośbę Kliena7 ustalana indywidualnie ustalana indywidualnie ustalana indywidualnie
zwiń / rozwiń pełną treść »
Podane ceny netto.

1 Wykorzystana pula księgowań jest równa sumie wszystkich wprowadzonych pozycji do rejestrów księgowych, z tym że w przypadku gdy jedna operacja księgowa wprowadza zapisy jednocześnie do wielu rejestrów, operacja taka traktowana jest jako wykorzystanie jednego punktu z dostępnej puli księgowań. Przykładowo: jedna faktura VAT wprowadza zapis do dwóch rejestrów: KPiR oraz VAT, podczas gdy z puli księgowań ubywa jeden punkt.
2 Operacja "Zamknięcie I" oznacza czynność poświadczenia, że na moment wykonania tej operacji, stan Dokumentów przekazanych do biura rachunkowego, odnoszących się do miesiąca księgowego, którego operacja dotyczy, jest kompletny (przekazywanie dokumentów za dany miesiąc zostało zakończone).
3 W ramach udziału w Programie "5-Stop", Klienci z aktywnym pakietem Premium, korzystający w wbudowanego w Panel Klienta modułu fakturującego, mają możliwość generowania dowolnej liczby dokumentów sprzedaży, przy odliczeniu stałej miesięcznej zryczałtowanej sumy punktów z puli księgowań. Więcej szczegółów w Regulaminie usługi Taxe.
4 Za dokument przesłany po terminie uważa się dokument wprowadzający zmiany do treści wygenerowanych raportów, przekazany po określonym w Regulaminie terminie przekazywania dokumentów.
5 Sytuacja, w której wykonanie jednej korekty może spowodować następną jedną lub więcej korekt, może wystąpić np. w przypadku konieczności zmiany kwoty podatku VAT do przeniesienia na kolejne okresy rozliczeniowe.
6 Obejmuje sporządzenie rocznej deklaracji podatkowej, rozliczającej wyłącznie obsługiwaną w ramach usługi działalność gospodarczą.
7 Dokumenty i formularze wg wskazanego przez Klienta wzoru, inne niż: Sumowania ksiąg, Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Rejestry VAT, Ewidencja Środków Trwałych, Ewidencja Przebiegu Pojazdu, Listy płac, Dowody Wewnętrzne, Rachunki do umów o dzieło/zlecenie.

 

PDF Pobierz Regulamin i Cennik usługi Taxe w formacie PDF obowiązujący od 01.10.2015 »
PDF Pobierz Regulamin i Cennk usługi Taxe w formacie PDF obowiązujący od 01.02.2013 »

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania FAQ » Najczęściej zadawane pytania