poprzednie
Nie marnuj czasu na sprawy księgowe!

Nie marnuj czasu na sprawy księgowe!

Przekaż dokumenty księgowe firmy do internetowego biura rachunkowego Taxe.pl.
Zajmiemy się ich kompleksowym rozliczeniem.

Sprawdź naszą ofertę »
następne

Rozliczenie faktur korygujących in plus w VAT na nowych zasadach w 2021 roku.

Faktura korygująca sprzedaż może zwiększać lub zmniejszać podstawę opodatkowania oraz podatek VAT należny do zapłaty. Zmiany w rozliczeniu faktur korygujących objęły faktury in minus, ale także faktury in plus.

Zasady rozliczania w VAT faktury korygującej sprzedaż in minus wyglądają zupełnie inaczej niż faktury korygującej sprzedaż in plus. Jak wygląda od stycznia 2021r. rozliczenie faktury korygującej sprzedaż in plus w ewidencji VAT?

Faktura korygująca in plus do końca 2020r.

W przypadku gdy sprzedawca wystawił fakturę sprzedaży a po jej wystawieniu nastąpiło jedno z poniższych zdarzeń:

  1. Udzielono obniżki ceny w formie rabatu,
  2. Udzielono opustów i obniżek cen,
  3. Dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  4. Dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
  5. Podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury
  • sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą.

Jeszcze przed 2021r. na próżno szukać przepisów w ustawie o VAT regulujących sposób ujęcia faktury korygującej sprzedaż in plus. Praktyka rozliczenia tego typu faktur oparta została o wydane przez ostatnie lata linie interpretacyjne oraz objaśnienia wydane przez Ministerstwo Finansów.

Od stycznia 2021r. zmieniono ten stan rzeczy a moment ujęcia faktury korygującej in plus zostało usankcjonowane bezpośredni w ustawie o VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 17 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm. zwaną dalej ustawą o VAT) w przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

ISTOTNE:

Analizując w jakim momencie sprzedawca winien ująć fakturę korygującą sprzedaż zwiększającą podstawę opodatkowania i podatek VAT należny każdorazowo należy spojrzeć na czas powstania przyczyny korekty.

Rozliczanie w VAT faktur korygujących in plus od 1 stycznia 2021 roku u sprzedawcy

Moment ujęcia faktury korygującej sprzedaż in plus zgodnie z art. 29a ust. 17 ustawy o VAT jest uzależniony od momentu zaistnienia przyczyny korekty.

Ujęcie faktury korygującej in plus u sprzedawcy
Moment powstania przyczyny korektyOkres ujęcia faktury
Sprzedawca wystawił pierwotną fakturę sprzedaży a następnie po dokonaniu danej sprzedaży wystąpiło zdarzenie, które wywołało podwyższenie podstawy opodatkowania oraz podatku VAT należnego. Tak więc pierwotna faktura sprzedaży zawierała prawidłową podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku VAT należnego, a dopiero po dokonaniu sprzedaży wystąpiła okoliczność zwiększająca podstawę i podatek.Na bieżąco – faktura korygująca sprzedaż ujmowana jest w ewidencji VAT w momencie wystąpienia zdarzenia. Zdarzenie występujące po dokonaniu sprzedaży zwiększa prawidłową (wykazaną na fakturze pierwotnej) podstawę opodatkowania i podatek VAT należny. Bez wpływu pozostaje moment otrzymania faktury korygującej.
Sprzedawca wystawił pierwotną fakturę sprzedaży a następnie po dokonaniu danej sprzedaży okazało się, iż podstawa opodatkowania i podatek VAT należny wynikający z pierwotnej faktury został określony w nieprawidłowej -> zbyt niskiej wysokości. Wystawienie faktury korygującej sprzedaż in plus doprowadza (zwiększa) nieprawidłową podstawę opodatkowania i podatek VAT należny z faktury pierwotnej do właściwej wysokości. Błędna wartość podstawy i podatku występowała więc już na fakturze pierwotnej.Wstecz – faktura korygująca sprzedaż ujmowana jest w ewidencji VAT w okresie ujęcia pierwotnej faktury sprzedaży (powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonania pierwotnej sprzedaży). Bez wpływu pozostaje moment otrzymania faktury korygującej.

Rozliczenie faktury korygującej in plus u nabywcy bez zmian

ISTOTNE:

Niezwykle ważną kwestią ujęcia faktury korygującej sprzedaż in plus po stronie nabywców jest to, iż zasady ujęcia tego typu korekt skutkujących powiększeniem podstawy i podatku VAT naliczonego do odliczenia po stronie nabywcy nie uległy żadnej zmianie.

Opublikowano: 2021-03-03