Możliwe ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym PIT za 2020 rok

Opublikowano: 2021-03-15

Rokrocznie polscy podatnicy przekazują do Krajowej Administracji Skarbowej swoje zeznania roczne obejmujące wszystkie przychody osiągnięte w 2020 roku i podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyłączając przy tym większość przychodów zwolnionych z podatku dochodowego z pewnymi wyjątkami.

Podatnicy spełniający ustawowe kryteria mają możliwość skorzystania z określonych ulg
i odliczeń skutkujących obniżeniem należnego podatku dochodowego do zapłaty albo zwiększeniem nadpłaty w tym podatku. Jakie to ulgi?

Ulgi i odliczenia od rocznego dochodu podlegającego opodatkowaniu – osiągniętego w 2020 roku

Osoby uprawnione przez ustawodawcę (spełniające określone wymogi ustawowe) mogą obniżyć osiągnięty w 2020 roku dochód podlegający opodatkowaniu o dostępne ulgi i odliczenia.

Poza możliwością pomniejszenia dochodu występuje jeszcze kilka ulg do odliczenia od kwoty podatku dochodowego ustalonego w zeznaniu rocznym za 2020r.

Poniżej zaprezentowano skrócony wykaz dostępnych ulg i odliczeń możliwych do odliczenia przez osoby ustawowo uprawnione do ich zastosowania.

Rodzaj ulgi lub odliczenia od dochodu w zeznaniu rocznym PIT za 2020 rokPIT-28PIT-36PIT-37PIT-36L
Strata podatkowa z lat ubiegłych (5 lat)+++
Zapłacone składki ZUS ubezpieczenia społecznego w roku 2020++++
Darowizna przekazana w roku 2020 na cele OPP – odliczenie do 6% rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika+++
Darowizna przekazana w roku 2020 na cele kultu religijnego – odliczenie do 6% rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika+++
Darowizna przekazana w roku 2020 na cele charytatywno-opiekuńcze – odliczenie bez ograniczeń, ale do kwoty rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika+++
Darowizna komputerów i tabletów w roku 2020 dla jednostek prowadzących działalność oświaty – odliczenie bez ograniczeń (nawet do 200% wartości darowizny) ale do kwoty rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika++++
Darowizna przekazana w roku 2020 na cele związane z Covid-19 – odliczenie bez ograniczeń (nawet do 200% wartości darowizny) ale do kwoty rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika++++
Darowizna dokonywana przez krwiodawców – odliczenie do 6% rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika, odliczenie osocza 350 zł / litr+++
Darowizna na cele kształcenia dla szkół publicznych – odliczenie do 6% rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika++++
Ulga na złe długi – nieopłacenie faktur pow. 90 dni od dnia upływu terminu płatności na niej określonego+++
Ulga rehabilitacyjna+++
Ulga internetowa – odliczenie do kwoty 760 zł+++
Ulga termomodernizacyjna+++
Ulga na B+R++
Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego++++
Ulga IP-BOX dotyczy wytworzonych praw i licencji++

Ulgi i odliczenia od rocznego podatku wykazanego w zeznaniu za 2020 rok

Rodzaj ulgi lub odliczenia od podatku w zeznaniu rocznym PIT za 2020 rokPIT-28PIT-36PIT-37PIT-36L
Zapłacona składka ZUS ubezpieczenia zdrowotnego w roku 2020 w obniżonej wysokości 7,75% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego++++
Ulga na dzieci++
Ulga abolicyjna++++

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

Jakie tytuły przelewów można wykonywać ze specjalnego rachunku VAT podatnika

2021-06-17

Specjalny rachunek VAT podatnika dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W wyniku transakcji gospodarczych sprzedaży, korekt i pochodnych zdarzeń gromadzą [...]

Obniżenie stawek ryczałtu od 1 stycznia 2021r.

2021-06-11

Zryczałtowana forma opodatkowania osób fizycznych zyskała na atrakcyjności co podkreślaliśmy już w jednym z wpisów na naszym blogu (https://www.taxe.pl/blog/1068/wiecej-podmiotow-skorzysta-z-ryczaltu-od-1-stycznia-2021-roku/). Po [...]

Umorzenie subwencji PFR bez podatku?

2021-06-09

Mikro i małe i średnie firmy korzystały w zeszłym roku z jednego z narzędzi pomocowych tarczy finansowej – subwencji, którą [...]

Przedłużona możliwość ubiegania się o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

2021-05-26

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 [...]

Kilkukrotne świadczenie postojowe dostępne dla firm od 4 maja 2021r.

2021-05-14

Ministerstwo Finansów zdecydowało o udostępnieniu jednego ze znanych już narzędzi pomocowych w postaci świadczenia postojowego dla niektórych przedsiębiorców. Ten rodzaj [...]