poprzednie
Nie marnuj czasu na sprawy księgowe!

Nie marnuj czasu na sprawy księgowe!

Przekaż dokumenty księgowe firmy do internetowego biura rachunkowego Taxe.pl.
Zajmiemy się ich kompleksowym rozliczeniem.

Sprawdź naszą ofertę »
następne

Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym przedsiębiorców.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej aktualnie konsultuje nowy projekt ustawy z dnia 22 stycznia 2021r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw w którym jedną z wielu nowości jest bardzo znacząca zmiana odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego m.in. przedsiębiorców.

Polega ona na likwidacji utraty prawa do ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy z powodu opłacenia składki po terminie lub nie opłacenia jej wcale. Szczegóły w publikacji.

Prawo do świadczenia chorobowego przedsiębiorcy z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Aktualnie każdy przedsiębiorca, który zgłosił siebie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego musi uważać, aby uregulować składki ZUS w terminie.

Jeżeli jednak zdarzy się, że zapłaci za siebie składki ZUS po obowiązującym terminie nawet tylko jeden dzień:

  1. po 10 dniu miesiąca następnego w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność bez pracowników oraz wspólników spółek osobowych bądź wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. lub
  2. po 15 dniu miesiąca następnego w przypadku zatrudniania osób podlegających przynajmniej ubezpieczeniu zdrowotnemu),

* wówczas poza naliczeniem przez ZUS ewentualnych odsetek za zwłokę znacznie boleśniejszym skutkiem tegoż spóźnienia będzie utrata prawa do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Pewnym ratunkiem jest jeszcze złożenie wniosku US-9, czyli prośby o wyrażenie zgony na opłacenie składek ZUS (dobrowolnej składki chorobowej) po terminie. Jednak płatnik musi przedstawić twarde przyczyny zaistniałego spóźnienia. Inaczej ZUS dokona odmowy wyrażenia zgody.

Zmiana w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym przedsiębiorców i nie tylko

Jedną z głównych, protegowanych zmian przez omawiany projekt ustawy jest całkowite uchylenie utraty prawa do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy i poniżej wymienionych grup osób fizycznych, gdy oni spóźnią się z terminem opłacenia składek ZUS lub nie opłacą ich wcale.

Zatem jeżeli przykładowo przedsiębiorca spóźnił by się w przyszłości z opłaceniem składek ZUS to jego ubezpieczenie chorobowe nie ustanie.

Zmiana ta ma obejmować:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą,
  • osoby duchowne,
  • osoby fizyczne z prawem do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, które nie spełniają warunków do objęcia obowiązkowo tymi ubezpieczeniami.

ISTOTNE:

Podleganie pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będzie miało swój początek od dnia wskazanego na deklaracji zgłoszeniowej ZUA:

  • do dnia wyrejestrowania danej osoby z ubezpieczenia chorobowego lub ze wszystkich ubezpieczeń (w tym dobrowolnego chorobowego).

Powyższe będzie skutkowało tym, że jeżeli np. przedsiębiorca zarejestruje się w ZUS do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, to będzie ono aktywne cały czas aż do momentu wyrejestrowania przedsiębiorcy z ubezpieczenia chorobowego lub wszystkich ubezpieczeń.

Zatem dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie ustanie tak jak ma to miejsce aktualnie, czyli wobec opóźnienia płatności za składki ZUS albo w ogóle nie uregulowaniu składek ZUS.

ISTOTNE:

Osoby fizyczne (grupy osób wcześniej wymienione) zgłaszające się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego będą mogły ubiegać się o świadczenia pieniężne z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nawet gdy opłacą składki ZUS po terminie (składkę na dobrowolne ubezpieczenia chorobowe po terminie).

ZUS natomiast będzie traktował składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe jako obowiązkową składkę należną do zapłaty, która będzie dochodzona w sposób przymusowy w czasie od przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego aż do momentu wyrejestrowania danej osoby ubezpieczonej z tegoż ubezpieczenia (lub z wszystkich ubezpieczeń).

Trzeba podkreślić, iż płatność składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie będzie miała w ogóle wpływu na:

  1. Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
  2. Utrzymanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
  3. Utratę prawa / rezygnację z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Dlatego nawet gdy przedsiębiorca będzie opłacał składki ZUS po terminie to nie będzie to skutkowało jakimkolwiek powiązaniem z prawem do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

ISTOTNE:

Jeżeli niezdolność do pracy osoby fizycznej podlegającej pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe powstanie w okresie, w którym posiada ona zaległości w składkach ZUS, to ta osoba nabędzie prawo do uzyskania świadczeń chorobowych po spłacie zadłużenia. Zasady spłaty zadłużenia mają być takie same jak w przypadku ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego w czasie posiadania zadłużenia w ZUS.

Opublikowano: 2021-03-23