Przedłużona możliwość ubiegania się o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

Opublikowano: 2021-05-26

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 spowodowała przedłużenie wiele narzędzi pomocowych dla niektórych branż.

Jednym z tych narzędzi jest dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą na dzień 30 listopada 2020r., i spełniają poniższe warunki mogą ubiegać się o otrzymanie nawet kilkukrotnej dotacji dla swojej firmy.

Kiedy przedsiębiorcy mogą składać wnioski?

Wnioski o przyznanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej można już w niektórych powiatowych urzędach pracy składać.

Termin rozpoczęcia składania wniosków o przyznanie dotacji zależy jednak od faktu zamieszczenia na stronie internetowej PUP ogłoszenia o naborze wniosków (urzędu mogą mieć różne terminy naboru).

Ostateczny termin na złożenie wniosku dobiegnie końca w dniu 31 sierpnia 2021r.

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 5.000zł i może być przyznawana maksymalnie jednokrotnie, dwukrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie, pięciokrotnie.

To, ile razy przedsiębiorca może ubiegać się o przyznanie dotacji zależy od tego jaki prowadzi przeważający rodzaj działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiono kwalifikujące się do otrzymania dotacji kody działalności oraz przypisaną do nich wielokrotność otrzymania dotacji.

Warunki ubiegania się o świadczenie

Przedsiębiorca, którzy będzie wnioskował o otrzymanie dotacji na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej musi spełniać poniższe warunki.

ISTOTNE:

Otrzymanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności wymaga, aby łącznie były spełnione wszystkie poniższe uwarunkowania:

  1. Wnioskodawca o statusie mikroporzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy prowadził działalność gospodarczą na dzień 30 listopada 2020r.,
  2. Przedsiębiorca prowadzi działalność przeważającą o numerze PKD jednym z niżej wymienionych w tabeli,
  3. Przedsiębiorca prowadzi przeważający rodzaj działalności o numerze PKD jednym z poniżej wymienionych na dzień 31 marca 2021r.,
  4. Przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę jest minimum o 40% mniejszy – zależności przedstawiono w tabeli.
Warunek niższego przychodu o minimum 40% liczony w stosunku do odpowiednich miesięcy
WariantyPrzykłady ustalania okresów (miesiąc złożenia wniosku – maj 2021r.)
1.Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w marcu 2021r.
2.Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w kwietniu 2020r.
3.Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w lutym 2020r.
4.Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż we wrześniu 2020r.

Badanie kodu rodzaju prowadzonej działalności

Tylko niektóre rodzaje działalności (przedstawione poniżej) będą mogły wnioskować o przyznanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

Warto dodać, iż kod PKD zawarty w przedłożonych przez przedsiębiorców wnioskach będzie weryfikowany na dzień 31 marca 2021r.

Należy także podkreślić, że ustalając liczbę otrzymanych dotacji wnioskodawca powinien brać pod uwagę okres od 1 lutego 2021r.

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O JEDNORAZOWĄ DOTACJĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
KLAS. PKDOPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
47.41.ZSprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.42.ZSprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43.ZSprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.52.ZSprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.53.ZSprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.54.ZSprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59.ZSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.ZSprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.ZSprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.ZSprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.77.ZSprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
77.29.ZWypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.09.ZPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O DWUKROTNĄ DOTACJĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
KLAS. PKDOPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
47.81.ZSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O TRZYKROTNĄ DOTACJĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
KLAS. PKDOPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O CZTEROKROTNĄ DOTACJĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
KLAS. PKDOPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
91.02.ZDziałalność muzeów
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O PIĘCIOKROTNĄ DOTACJĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
KLAS. PKDOPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
51.10.ZTransport lotniczy pasażerski
52.23.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.ZPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.BRuchome placówki gastronomiczne
56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów
59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.ZDziałalność fotograficzna
77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.ADziałalność agentów turystycznych
79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
79.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.ANauka języków obcych
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.ZDziałalność szpitali
86.90.ADziałalność fizjoterapeutyczna
86.90.DDziałalność paramedyczna
90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem
93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.ADziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.BPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

Jakie tytuły przelewów można wykonywać ze specjalnego rachunku VAT podatnika

2021-06-17

Specjalny rachunek VAT podatnika dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W wyniku transakcji gospodarczych sprzedaży, korekt i pochodnych zdarzeń gromadzą [...]

Obniżenie stawek ryczałtu od 1 stycznia 2021r.

2021-06-11

Zryczałtowana forma opodatkowania osób fizycznych zyskała na atrakcyjności co podkreślaliśmy już w jednym z wpisów na naszym blogu (https://www.taxe.pl/blog/1068/wiecej-podmiotow-skorzysta-z-ryczaltu-od-1-stycznia-2021-roku/). Po [...]

Umorzenie subwencji PFR bez podatku?

2021-06-09

Mikro i małe i średnie firmy korzystały w zeszłym roku z jednego z narzędzi pomocowych tarczy finansowej – subwencji, którą [...]

Przedłużona możliwość ubiegania się o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

2021-05-26

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 [...]

Kilkukrotne świadczenie postojowe dostępne dla firm od 4 maja 2021r.

2021-05-14

Ministerstwo Finansów zdecydowało o udostępnieniu jednego ze znanych już narzędzi pomocowych w postaci świadczenia postojowego dla niektórych przedsiębiorców. Ten rodzaj [...]