Zmiany w MPP oraz w uldze na złe długi

Opublikowano: 2021-06-28

Resort Finansów aktualizuje przepisy odnoszące się do wielu płaszczyzn ewidencji JPK_V7. Jedne z tych aktualizacji wprowadzają rewolucyjne zmiany w zakresie stosowania jednego z kodów procedur sprzedaży i zakupu – „MPP”, ale nie tylko.

Jakich zmian mogą spodziewać się podatnicy w procedurach JPK_V7 od dnia 1 lipca 2021r.?

Mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności to mechanizm zapłaty stosowany przez czynnego lub zwolnionego podatnika VAT prowadzącego działalność gospodarczą. Odnosi się on do obowiązku uregulowania przez podatnika VAT otrzymanej faktury sprzedaży o wartości powyżej 15.000zł brutto w taki sposób, iż:

 1. Kwota netto całości lub części wartości z faktury regulowana jest z rachunku firmowego,
 2. Odpowiadająca części lub całości kwoty netto – wartość podatku VAT z danej faktury regulowana jest ze specjalnego rachunku VAT, którym dysponuje każdy przedsiębiorca.

Oznaczenie „MPP” a zmiany w JPK_V7

Kod „MPP” jest jednym z kodów stosowanych w ewidencji JPK_V7 występującym:

 1. W procedurach sprzedaży JPK_V7,
 2. W procedurach zakupu JPK_V7.

Do tej pory, czyli do 30 czerwca 2021r. prawodawca wymagał, aby oznaczenie „MPP” stosować zarówno do transakcji sprzedaży jak i zakupu udokumentowanych fakturą o wartości powyżej 15.000zł brutto, w której:

 1. Przedmiotem transakcji jest minimum jeden towar lub usługa zawarta w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
 2. Sprzedawcą jest czynny podatnik VAT.

Zatem kod „MPP” należało stosować wyłącznie do transakcji zakupu i sprzedaży objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

ISTOTNE:

Ustawodawca chciał dokonać rewolucji. Oznaczenie „MPP” podatnik stosowałby, jeżeli:

 1. Wyniknął obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności do danej transakcji, czyli tak jak dotychczas,
 2. Podatnik dobrowolnie zapłacił za fakturę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Taki sposób stosowania kodu „MPP” w ewidencji JPK_V7 powodowałby konieczność bieżącego śledzenia wszystkich operacji, aby nie pominąć poza obowiązkowymi także i zapłaty z dobrowolnym zastosowaniem oznaczenia „MPP”.

Reakcją Ministerstwa Finansów na przyszłe, potencjalne komplikacje stosowania kodu „MPP” w takim kształcie jest całkowita likwidacja oznaczenia „MPP”.

Powyższe oznacza, że kodu „MPP” począwszy od okresu rozliczeniowego za lipiec 2021r. podatnicy prowadzący ewidencję JPK_V7 nie będą w ogóle stosowali (zarówno po stronie sprzedaży jak i po stronie zakupu).

Zwiększenie ilości przekazywanych danych w uldze na złe długi w ewidencji JPK_V7

Podatnik sprzedawca ma prawo (dobrowolność) dokonać korekty in minus z tytułu nieotrzymanych należności wynikających z wystawionych faktur sprzedaży.

Jeżeli nabywca nie zapłacił za otrzymane faktury (lub nie sprzedał danej wierzytelności) w terminie 90 dni licząc od następnego dnia po dniu upływu terminu płatności (określonego w umowie lub na fakturze) sprzedawca może skorygować podatek VAT należny, który już odprowadził do urzędu skarbowego.

Korekty tej sprzedawca dokonuje w okresie rozliczeniowym, w którym upłynęło owe 90 dni.

Korekta ta nosi nazwę korekty dokonywanej z tytułu zastosowania ulgi na złe długi. Korekty tej może dokonać sprzedawca. Z kolei dłużnik (nabywca) jest zawsze zobligowany do jej dokonania niezależnie od sprzedawcy.

ISTOTNE:

Początkowo od dnia 1 lipca 2021r. prawodawca wymagał, aby sprzedawcy w przypadku zastosowania ulgi na złe długi:

 1. Ujmowali dotychczasowe, niezbędne informacje odnośnie chęci zastosowania ulgi na złe długi,
 2. Rejestrowali w ewidencji JPK_V7 termin płatności każdej faktury objętej ulgą,
 3. Wpisywali w ewidencji JPK_V7 datę zapłaty przez nabywcę każdej faktury objętej ulgą.

Zmiany w obecnym kształcie jednak wejdą w życie natomiast ustawodawca w ostatnich dniach zmienił termin rozpoczęcia ich obowiązywania.

Ostatecznie podatnicy – sprzedawcy stosujący ewidencję JPK_V7 będą mieli pół roku na przygotowanie się do powyższej zmiany w uldze na złe długi, a więc począwszy od dnia 1 stycznia 2022r. będzie obowiązek ujmowania większej ilości ww. danych w ewidencji JPK_V7 w przypadku zastosowania ulgi na złe długi.

Nabywców te zmiany nie obejmą.

Uwzględniając powyższe modyfikacje przepisów warto wspomnieć, iż urząd skarbowy będzie dysponował w przyszłym roku kolejnymi narzędziami monitorującymi zachowania podatników, a więc w przypadku ulgi na złe długi będzie analizował skrupulatność dłużników w zakresie obowiązkowego jej stosowania.

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

Co skrywa sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich

2022-01-21

Modyfikacja zasad rozliczania podatku VAT sprzedaży wysyłkowej spowodowała wprowadzenie nowych terminów dla niektórych typów transakcji sprzedaży zagranicznej, które do tej [...]

Polski Ład – zmiany w stawkach ryczałtu i preferencje dla niektórych branż.

2022-01-14

Polski Ład uważany jest bardzo często za pakiet zmian podatkowych istotnie komplikujący rozliczenia z fiskusem i ZUS. Powodem powyższego jest [...]

Ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie – komu przysługuje i jak ją obliczać.

2022-01-07

Modyfikacje rozliczeń podatkowych i kadrowo-płacowych zaimplementowane w Polskim Ładzie koncentrują się zasadniczo na trzech kluczowych aspektach. Po pierwsze podwyższono próg [...]

SOTI, czyli sprzedaż na odległość towarów importowanych na przykładach

2021-12-30

Sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich to nowo zdefiniowany termin w unijnych Dyrektywach, ale i w ustawie o [...]

Rejestracja i terminy w unijnej i nieunijnej procedurze rozliczenia podatku VAT OSS.

2021-12-23

Procedura unijna i nieunijna VAT OSS to możliwość rozliczania podatku VAT poprzez administrację podatkową jednego państwa UE nawet wtedy, jeżeli [...]