Krajowa podróż służbowa przedsiębiorcy na przykładzie

Opublikowano: 2022-08-04

W poprzednich publikacjach zostały przedstawione zasady rozliczenia kosztów podróży służbowej a więc identyfikacji wydatków które mogą stanowić koszty firmowe, przedstawienia stawek rozliczeniowych a także innych kwestii mających wpływ na końcowe rozliczenie.

W niniejszej publikacji zaprezentowano całościowe rozliczenie zagranicznej podróży służbowej i zwrócono uwagę na najważniejsze aspekty rozliczenia kosztowego owej podróży.

Krajowa podróż służbowa przedsiębiorcy – założenia

Polski przedsiębiorca sprzedający akcesoria posiada siedzibę działalności gospodarczej w Swarzędzu. Dnia 28.07.2022r. wyruszył w podróż służbową do Wrocławia, gdzie odbędzie kilka spotkań i podpisze potencjalne umowy z nowymi odbiorcami. Podróż będzie odbywał firmowym samochodem osobowym. Podróż ma trwać od dnia 28.07.2022r. do dnia 05.08.2022r.

Początek podróży miał miejsce w miejscowości Swarzędz (siedziba firmy) o godzinie 06:00. Dotarcie do hotelu we Wrocławiu czyli do punktu przeznaczenia miało miejsce o godzinie 08:00.

Powrót przedsiębiorcy do firmy rozpoczął się natomiast dnia 05.08.2022r. o godzinie 19:00. Przedsiębiorca dotarł do firmy o godzinie 21:30. Druk polecenia wyjazdu (rozliczenie delegacji wypełnił jeszcze tego samego dnia).

Wykaz przejazdów zawarto w poniższej specyfikacji.

Trasa krajowej podróży służbowej przedsiębiorcy
WYJAZDPRZYJAZD
miejscowość: Swarzędzmiejscowość: Wrocław
data: 28.08.2022data: 28.08.2022
godzina: 06:00godzina: 08:00
miejscowość: Wrocławmiejscowość:
Swarzędz
data: 05.08.2022data: 05.08.2022
godzina: 19:00godzina: 21:30
Środek lokomocjiNr rejestracyjny firmowego samochodu osobowego, którego używał przedsiębiorca

W czasie owej podróży służbowej przedsiębiorca skompletował faktury, rachunki:

 1. za paliwo na kwotę 220 zł (po dodaniu 50% nieodliczonego VAT) z dnia 28.07.2022r.,
 2. za usługi gastronomiczne na kwotę 60 zł brutto z dnia 28.07.2022r.
 3. za hotel na kwotę 1.440 zł brutto z dnia 28.07.2022r.
 4. za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 29.07.2022r.
 5. za paliwo na kwotę 300 zł (po dodaniu 50% nieodliczonego VAT) z dnia 30.07.2022r.
 6. za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 30.07.2022r.
 7. za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 31.07.2022r.
 8. za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 01.08.2022r.
 9. za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 02.08.2022r.
 10. za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 03.08.2022r.
 11. za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 04.08.2022r.
 12. za paliwo na kwotę 220 zł (po dodaniu 50% nieodliczonego VAT) z dnia 04.08.2022r.
 13. za usługi gastronomiczne na kwotę 70 zł brutto z dnia 05.08.2022r.

Krajowa podróż służbowa przedsiębiorcy– rozliczenie diety krajowej

ISTOTNE:

Od 28 lipca obowiązuje nowa kwota diety w odniesieniu do podróżujących służbowo na terenie RP wynosząca 38 zł.

Krajowa podróż służbowa przedsiębiorcy trwała łącznie 8 dni 15 godzin i 30 minut:

 1. od godziny 06:00 dnia 28.07.2022r. do godziny 21:30 dnia 05.08.2022r.

Czas krajowej podróży służbowej przypadający na rozliczenie czasu trwania podróży wynosi:

 • pełne 8 dni a więc  38 zł x 8 dni = 304 zł,
 • 15 godzin i 30 minut czyli powyżej 12 godzin a więc przyjmuje się pełną, dzienną stawkę diety  38 zł.

Łączna kwota diety za całą podróż służbową wynosi 342 zł.

Krajowa podróż służbowa przedsiębiorcy– rozliczenie rachunków i faktur

Obliczenie kosztów faktur przedstawiono w poniższej tabeli.

Wykaz faktur, rachunków do rozliczenia łącznych wydatków poniesionych w krajowej podróży służbowej przedsiębiorcy
Lp.Czego dotyczy faktura, rachunekKwota kosztu PLN
1.za paliwo na kwotę 220 zł (po podaniu 50% nieodliczonego VAT) z dnia 28.07.2022r.220 zł
2.za usługi gastronomiczne na kwotę 60 zł brutto z dnia 28.07.2022r.60 zł
3.za hotel na kwotę 1.440 zł brutto z dnia 28.07.2022r.1.440 zł
4.za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 29.07.2022r.50 zł
5.za paliwo na kwotę 300 zł brutto po podaniu 50% nieodliczonego VAT) z dnia 30.07.2022 300 zł
6.za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 30.07.2022r.50 zł
7.za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 31.07.2022r.50 zł
8.za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 01.08.2022r.50 zł
9.za usługę gastronomiczną na kwotę 50 zł brutto z dnia 02.08.2022r.50 zł
10.za usługę gastronomiczną na kwotę 50 zł brutto z dnia 03.08.2022r.50 zł
11.za usługę gastronomiczną na kwotę 50zł brutto z dnia 04.08.2022r.50 zł
12.za paliwo na kwotę 220 zł brutto (po oddaniu 50% nieodliczonego VAT) z dnia 04.08.2022r.220 zł
13.za usługi gastronomiczne na kwotę 70 zł brutto z dnia 05.08.2022r.70 zł
PODSUMOWANIE KOSZTÓW FAKTUR I RACHUNKÓW 2.660,00 ZŁ

Łączne koszty krajowej podróży służbowej przedsiębiorcy

Przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć w koszty firmowe wydatki wynikające:

 1. z należnej diety obliczonej za czas trwania całej podróży służbowej w kwocie 342 zł,
 2. z kosztów poniesionych udokumentowanych rachunkami i fakturami opiewającymi łącznie na sumę 2.660.00 zł.

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

Zagraniczna podróż służbowa przedsiębiorcy na przykładzie

2022-08-12

W poprzednich publikacjach zostały przedstawione zasady rozliczenia kosztów podróży służbowej a więc identyfikacji wydatków które mogą stanowić koszty firmowe, przedstawienia [...]

Krajowa podróż służbowa przedsiębiorcy na przykładzie

2022-08-04

W poprzednich publikacjach zostały przedstawione zasady rozliczenia kosztów podróży służbowej a więc identyfikacji wydatków które mogą stanowić koszty firmowe, przedstawienia [...]

Zmiana formy opodatkowania za 2022 rok w świetle nowelizacji Polskiego Ładu

2022-07-29

Od 1 lipca 2022r. do porządku prawnego weszła w życie istotna nowelizacja Polskiego Ładu (ustawa z dnia 9 czerwca 2022r. [...]

Ulga na start oraz ZUS preferencyjny w trakcie roku

2022-07-22

Przedsiębiorcy otwierając pierwszą działalność mają możliwość skorzystania z ulgi na start. Nie mniej nie muszą tego robić. Mogą zarejestrować się [...]

Optymalizacja odpisów amortyzacyjnych w Polskim Ładzie. Wsteczne obniżanie odpisów amortyzacyjnych

2022-07-15

Polski Ład sprawił, że na niespotykaną dotąd skalę, przedsiębiorcy analizowali własne obciążenia podatkowe pod kątem różnych form opodatkowania. Wielu z [...]