Informacja o zmianach w Cenniku usługi Taxe, obowiązujących od 1 lutego 2023r.

Opublikowano: 2022-12-30

Szanowni Państwo,
informujemy, że wprowadziliśmy zmiany do Cennika usługi Taxe, które obowiązywać będą od 1 lutego 2023 (w zastosowaniu do rozliczeń od miesiąca styczeń 2023 r.).

Zmiany obejmują korektę cen, dostosowując je w podstawowym zakresie do obecnych realiów gospodarczych i związanych z nimi wzrostami kosztów funkcjonowania naszej usługi. Kalkulując nowe ceny, braliśmy pod uwagę oczekiwane minimalne wzrosty wynagrodzeń pracowniczych w branży księgowej (o 19%) oraz wskaźniki inflacyjne w poszczególnych segmentach wpływających na naszą ofertę (koszty utrzymania i rozwoju infrastruktury technicznej, licencji, oprogramowania, wsparcia oraz koszty energii – o 20%). Z uwagi na powyższe, nowe ceny zostały skorygowane analogicznie o wartość około 20%.

Dodatkowo, uwzględnione zostało doprecyzowanie pozycji dotyczącej obsługi obowiązkowych składników ZUS, która wzbudzała u Państwa najwięcej wątpliwości. Wcześniejsze brzmienie punktu „Sporządzenie i przekazanie do ZUS obowiązkowej deklaracji miesięcznej ZUS-DRA” zostało zmienione na „Obsługa obowiązkowych ubezpieczeń ZUS / miesięcznie”.

Nowy Cennik został opublikowany na stronie https://www.taxe.pl/oferta.html. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami. W przypadku pojawienia się pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

Próbki towaru na degustacje na gruncie PIT i VAT

2023-01-27

Polska ustawa o VAT nakazuje opodatkować nieodpłatne przekazanie towarów bowiem traktuje to jako transakcję dostawy towarów (sprzedaży towarów). Czy próbki [...]

Czy każdą sprzedaż należy wliczyć do limitu VAT 200.000 zł

2023-01-20

Wielu podatników zastanawia się co konkretnie wlicza się do wartości sprzedaży 200.000 zł, której przekroczenie obliguje podatnika do rejestracji do [...]

Rezygnacja z ryczałtu a obowiązek sporządzenia inwentury.

2023-01-13

Początek roku to dla wielu przedsiębiorców czas kalkulacji związanych ze zmianą formy opodatkowania. Termin na podjęcie tej decyzji upływa 20 [...]

PIT i VAT a ulga na złe długi po stronie wierzyciela. Likwidacja załącznika PIT-WZ.

2023-01-05

Zatory płatnicze to jeden z wielu aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonanie usług i wystawienie faktury generuje obowiązek podatkowy i konieczność [...]

Od 2023 wszyscy płatnicy muszą posiadać PUE ZUS, zmiany w doręczeniach ZUS

2022-12-30

Posiadanie profilu informacyjnego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) będzie obowiązkiem każdego płatnika składek. Do tej pory obowiązek posiadania [...]