Informacja o zmianach w Cenniku usługi Taxe, obowiązujących od 1 lutego 2023r.

Opublikowano: 2022-12-30

Szanowni Państwo,
informujemy, że wprowadziliśmy zmiany do Cennika usługi Taxe, które obowiązywać będą od 1 lutego 2023 (w zastosowaniu do rozliczeń od miesiąca styczeń 2023 r.).

Zmiany obejmują korektę cen, dostosowując je w podstawowym zakresie do obecnych realiów gospodarczych i związanych z nimi wzrostami kosztów funkcjonowania naszej usługi. Kalkulując nowe ceny, braliśmy pod uwagę oczekiwane minimalne wzrosty wynagrodzeń pracowniczych w branży księgowej (o 19%) oraz wskaźniki inflacyjne w poszczególnych segmentach wpływających na naszą ofertę (koszty utrzymania i rozwoju infrastruktury technicznej, licencji, oprogramowania, wsparcia oraz koszty energii – o 20%). Z uwagi na powyższe, nowe ceny zostały skorygowane analogicznie o wartość około 20%.

Dodatkowo, uwzględnione zostało doprecyzowanie pozycji dotyczącej obsługi obowiązkowych składników ZUS, która wzbudzała u Państwa najwięcej wątpliwości. Wcześniejsze brzmienie punktu „Sporządzenie i przekazanie do ZUS obowiązkowej deklaracji miesięcznej ZUS-DRA” zostało zmienione na „Obsługa obowiązkowych ubezpieczeń ZUS / miesięcznie”.

Nowy Cennik został opublikowany na stronie https://www.taxe.pl/oferta.html. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami. W przypadku pojawienia się pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

Zaliczka otrzymana przez podatnika zwolnionego z VAT

2024-02-26

Zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT to możliwości chętnie wybierane przez polskich przedsiębiorców. Oczywiście nie każda branża korzysta z tego typu [...]

Ulga mieszkaniowa – czy wydatki na remont uprawniają do zwolnienia z PIT?

2024-02-23

Transakcja polegająca na zakupie i sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat wymaga złożenia stosownego zeznania podatkowego i wykazania dochodu lub [...]

Czy można wystawić fakturę na poczet przyszłej dostawy towarów i usług

2024-02-19

Czy można wystawić fakturę na poczet przyszłej dostawy towarów lub usług? Niemal w każdej działalności gospodarczej przychodzi moment w którym [...]

Kontrole ZUS w roku 2024 – kto powinien być uważny

2024-02-16

Kontrola ZUS to nierzadko stres dla wielu przedsiębiorców. Kontrolujący przyglądają się wielu kwestiom w przedsiębiorstwach. Zatem gdy przedsiębiorca otrzyma pismo [...]

Obligatoryjny KSeF odsunięty w czasie. Już teraz warto przygotować się do dużych zmian na gruncie faktur i not korygujących

2024-02-12

W połowie stycznia 2024r. Ministerstwo Finansów zakomunikowało, iż KSeF zostanie wdrożony w późniejszym terminie. Nie wskazano dokładnej daty inicjującej wejście [...]