Nowy Panel Klienta – kompatybilność pomiędzy modułami do fakturowania

Opublikowano: 2014-12-10

Planując nowy moduł fakturowania, została podjęta jednogłośna decyzja, aby zbudować tę funkcjonalność od podstaw. Przemawiało za tym wiele argumentów, a wśród nich jeden główny: okazja do zmiany wewnętrznej struktury formatu dokumentów, skutkującej zniesieniem ograniczeń, występujących w poprzedniej wersji. Niestety, efekt ubczony takiej operacji, to brak kompatybilności pomiędzy nowym, a starym formatem dokumentów sprzedaży. Co to oznacza w konsekwencji dla użytkowników modułu?

Dokumenty wygenerowane w nowym module, nie mogą być obsługiwane w poprzedniej wersji.

Po powrocie do starej wersji panelu klienta, wszystkie opcje operacji na dokumencie wygenerowanym w nowym module będą nieaktywne. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane jedynie za pośrednictwem nowej aplikacji.

Dokumenty wygenerowane w starym module, będą obsługiwane w nowej aplikacji jedynie w podstawowym zakresie.

Nieaktywne będą opcje: "wystaw ponownie", "wystaw na podstawie proforma", "szybki podgląd", "wyślij z postivo" oraz "eksport do XML". Są to więc głównie operacje pomocnicze, niezwiązane z procesami księgowymi. W tym zakresie wszystkie pozycje będą wspierane z pewnością przez okres nie krótszy, niż określony przez przepisy prawa, a po jego upłynięciu, dostępne na prośbę klienta w postaci zarchiwizowanej.

Dlaczego nie został stworzony mechanizm konwertowania starego formatu do nowego?

Przez wiele miesięcy zmagaliśmy się z tym problemem, jednak analiza różnić w formatach wykazała, że taki mechanizm musiałby ingerować w najbardziej newralgiczne miejsca na dokumencie, a więc w zapisane kwoty. Dotyczy to głównie miejsc zaokrągłeń, czego skutkiem mogłyby być groszowe rozbieżności w dokumentach sprzed i po konwertowaniu. Stworzyłoby to duże zagrożenie dla integralności wystawionych wcześniej dokumentów.

Jakie są zalecenia dla użytkowników modułu?

Przede wszystkim zachęcamy do możliwie sprawnej przesiadki na nowy moduł fakturujący, najlepiej począwszy od nowego okresu rozliczeniowego. Ci z Państwa, którzy często korzystają z funkcji "wystaw ponownie", niestety będą zmuszeni w nowym panelu po raz pierwszy wygenerować dokumenty od podstaw. W następnych okresach oczywiście te dokumenty będą mogły być już powielane za pomocą nowej funkcji "wystaw ponownie".

Zdajemy sobie sprawę, że takie rozwiązanie może być dla Państwa niewygodne, mamy jednak nadzieję, że przełączenie się na nowy system nie nastręczy wielu problemów. My zaś zapewniamy, że nowo wprowadzone zmiany to przede wszystkim krok ku większym możliwościom rozbudowy systemu w przyszłości.

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

Co skrywa sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich

2022-01-21

Modyfikacja zasad rozliczania podatku VAT sprzedaży wysyłkowej spowodowała wprowadzenie nowych terminów dla niektórych typów transakcji sprzedaży zagranicznej, które do tej [...]

Polski Ład – zmiany w stawkach ryczałtu i preferencje dla niektórych branż.

2022-01-14

Polski Ład uważany jest bardzo często za pakiet zmian podatkowych istotnie komplikujący rozliczenia z fiskusem i ZUS. Powodem powyższego jest [...]

Ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie – komu przysługuje i jak ją obliczać.

2022-01-07

Modyfikacje rozliczeń podatkowych i kadrowo-płacowych zaimplementowane w Polskim Ładzie koncentrują się zasadniczo na trzech kluczowych aspektach. Po pierwsze podwyższono próg [...]

SOTI, czyli sprzedaż na odległość towarów importowanych na przykładach

2021-12-30

Sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich to nowo zdefiniowany termin w unijnych Dyrektywach, ale i w ustawie o [...]

Rejestracja i terminy w unijnej i nieunijnej procedurze rozliczenia podatku VAT OSS.

2021-12-23

Procedura unijna i nieunijna VAT OSS to możliwość rozliczania podatku VAT poprzez administrację podatkową jednego państwa UE nawet wtedy, jeżeli [...]