poprzednie
niska cena

Ile kosztuje biuro rachunkowe online?

Znacznie mniej, niż tradycyjne biuro stacjonarne.
Przejdź do kalkulatora ceny, sprawdź, ile możesz zaoszczędzić.

Sprawdź, ile zapłacisz »
następne

Pamiętaj o remanencie

Przypominamy, że podatnicy prowadzący podatkową księgę przychów i rozchodów są obowiązani do sporządzenia i wpisania do ksiąg spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Spis ten powinien zawierać:

 • nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w ust. 1,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury oraz
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Składniki ujęte w spisie z natury należy wycenić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia spisu. Poszczególne pozycje spisu wycenia się wg następujących wartości:

 • towary handlowe oraz materiały – według cen zakupu lub nabycia albo zgodnie z cenami rynkowymi z dnia sporządzenia spisu (jeśli są niższe od cen zakupu lub nabycia),
 • towary których produkcja nie została zakończona – zgodnie z kosztami wytworzenia (nie mogą być niższe od kosztów materiałów zużytych do niezakończonej produkcji),
 • wyroby gotowe, półwyroby oraz braki – według kosztów wytworzenia,
 • odpady – według wartości wynikającej z oszacowania (uwzględniającego ich przydatność do dalszego użycia),
 • produkcja zwierzęca – po cenach rynkowych z dnia sporządzenia spisu.

W przypadku czynnych podatników VAT wyceny dokonuje się w cenach netto w pozostałych przypadkach wg cen brutto.

W przypadku gdy firma nie posiada na stanie towarów czy materiałów podlegających spisaniu, czyli gdy wartość spisu wynosi zero powinno to również być wpisane do księgi.

Opublikowano: 2019-12-31