poprzednie
wiedza i doswiadczenie

Możesz nam zaufać!

  • 22 lat w branży usług księgowych
  • 11 lat w modelu hybrydowym
  • Ubezpieczenie OC biura rachunkowego
  • Umowa z przeniesieniem odpowiedzialności na biuro rachunkowe
Poznaj naszą historię »
następne

Jak dodać kody GTU lub kody typów transakcji do faktury wystawianej w systemie Taxe.pl

Począwszy od 1 października 2020, Ustawodawca rozszerzył zakres informacji, jakie należy przekazywać do systemu Ministerstwa Finansów w ramach plików JPK VAT. Wprowadzone zostały nowe katalogi oznaczeń, tzw. kodów, które należy stosować podczas generowania dokumentów księgowych.
Jeżeli korzystasz z modułu fakturującego Taxe.pl, w tym artykule dowiesz się, jak oznaczyć na fakturze kody GTU (Grupy Towarów i Usług) oraz Kody typów transakcji.

Kody GTU

Aby oznaczyć na fakturze jeden lub więcej kodów GTU, możesz skorzystać z dwóch dostępnych metod:

  1. Bezpośrednie wskazanie kodu/ów GTU. W trakcie wystawiania faktury, przejdź do sekcji „Kody GTU” (sekcja znajduje się poniżej pola „Wystawca”). Kliknij w przycisk „wybierz z listy +” w celu rozwinięcia listy dostępnych kodów:
Kliknij w przycisk „wybierz z listy +”, aby rozwinąć listę dostępnych kodów GTU.

Po rozwinięciu listy kodów GTU, zaznacz jeden lub więcej kodów, właściwych dla pozycji wprowadzonych na fakturze.

Zaznacz jeden lub kilka kodów GTU właściwych dla transakcji objętej daną fakturą

2. Powiązanie kodu GTU z pozycją w bazie towarów / usług. Przejdź do sekcji CRM > Towary / Usługi. Kliknij na przycisk „Dodaj nowy towar / usługę” jeżeli chcesz utworzyć nową pozycję lub skorzystaj z ikonki „Edytuj”, jeżeli chcesz jedynie wprowadzić kod GTU w istniejącej już pozycji. Na karcie pozycji wybierz z listy kod GTU:

Zmiany zatwierdź przyciskiem „Dodaj towar / usługę”.

W trakcie wprowadzania pozycji z nowym dokumencie sprzedaży, skorzystaj z przycisku wyszukiwania z bazie towarów / usług (1):

Po wybraniu właściwej pozycji, kod GTU automatycznie zostanie zaznaczony na liście kodów (2).

Kody typów transakcji

Kody typów transakcji można oznaczyć w sposób analogiczny do metody pierwszej opisanej dla kodów GTU.
W niektórych przypadkach (np. w przypadku zastosowania procedury Mechanizmu Podzielonej Płatności), zaznaczenie właściwego kodu transakcji nastąpi automatycznie po przeprowadzeniu akcji odpowiedniej dla danej procedury. Dla powyższego przykładu, po wybraniu opcji „Mechanizm podzielonej płatności” w nagłówku dokumentu, nastąpi automatyczne zaznaczenie kodu transakcji MPP.

Opublikowano: 2020-09-30