poprzednie
niska cena

Ile kosztuje biuro rachunkowe online?

Znacznie mniej, niż tradycyjne biuro stacjonarne.
Przejdź do kalkulatora ceny, sprawdź, ile możesz zaoszczędzić.

Sprawdź, ile zapłacisz »
następne
Aktualna promocja:
Odbierz trzymiesięczną pulę księgowań na start!
GoBasicPremium
10 pkt.30 pkt.75 pkt.
Sprawdź szczegóły »
Promocja trwa do 30.11.2019r.

Regulamin Promocji "Odbierz trzymiesięczną pulę księgowań na start!"

§1. Organizator Promocji

 1. Organizatorem Promocji "Odbierz trzymiesięczną pulę księgowań na start!" jest operator usługi Taxe, Vires spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000336162. NIP: 867-21-89-640, REGON: 180403250.

§2. Uczestnik Promocji

 1. Promocja skierowana jest do podmiotów, będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą lub będącymi wspólnikami w spółkach cywilnych, jawnych lub partnerskich, z którymi w czasie trwania Promocji zawarta zostanie Umowa o świadczenie Usługi Taxe.
 2. Uczestnikiem Promocji nie może być podmiot, z którym w ciągu ostatnich 12 miesiący zawarta była Umowa o świadczenie usługi Taxe.

§3. Zasady Promocji

 1. Uczestnik Promocji spełniający warunki określone w § 2., uprawniony jest do otrzymania jednorazowego zasilenia puli księgowań.
 2. Liczba księgowań w zasileniu, o którym mowa w pkt 1. uzależniona jest od wybranego przez Uczestnika Promocji pakietu i wynosi:
  • Dla pakietu Go: 10 punktów
  • Dla pakietu Basic: 30 punktów
  • Dla pakietu Premium: 75 punktów
 3. Przyznana pula księgowań uznana zostanie na koncie Uczestnika Promocji w dniu pełnej aktywacji konta Klienta.
 4. Przyznana pula księgowań podlega rozliczaniu i przeniesieniu na kolejne okresy rozliczeniowe na zasadach obowiązujących dla wybranego pakietu, określonych w Regulaminie usługi Taxe oraz w Tabeli Pakietów.

§4. Czas trwania Promocji

 1. Promocja trwa do 30.11.2019 r.
 2. Datą decydującą o kwalifikacji w Promocji jest data wykonania przelewu (w przypadku wyboru formy zawarcia umowy z wykorzystaniem przelewu bankowego) lub data stempla pocztowego (w przypadku korespondencyjnej formy zawarcia umowy).

§5. Postanowienia końcowe

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.