poprzednie
czas na innowacje!

Model hybrydowy, czas na innowacje!

Profesjonalna obsługa, jak w stacjonarnym biurze rachunkowym.
Komfort i wygoda, bo przez internet.

Dowiedz się więcej »
następne

Amortyzacja nowych środków trwałych w praktyce

Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych stanowi odrębną możliwość (w stosunku do jednorazowej amortyzacji do 50.000 euro) zaksięgowania jeden raz w koszty firmy pełnej lub częściowej wartości zakupu nowego środka trwałego. Ten typ amortyzacji nie stanowi pomocy de minimis, więc podatnik ma większą swobodę zarówno w korzystaniu z niej jak i z innych narzędzi dofinansowujących działalność gospodarczą i stanowiących pomoc de minimis.

(więcej…)Opublikowano: 2019-10-18

Zmiany w kosztach pracowniczych i rocznych ograniczeniach kwotowych ze stosunku pracy i nie tylko

Zmiany w przepisach podatkowych stanowią coraz częściej stałą rzeczywistość gospodarczą. Ostatnie modyfikacje prawne skutkowały zmianą w kosztach uzyskania przychodów stosowanych w ramach zawartego stosunku pracy. Nowe uregulowania miały wejść w życie od stycznia 2020r., jednak ostatnie, kolejne zmiany harmonogramu wprowadzenia nowych przepisów spowodowało przyspieszenie terminu rozpoczęcia ich obowiązywania.

(więcej…)Opublikowano: 2019-10-11

Podatek 0% PIT dla młodych w praktyce

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla niektórych przychodów uzyskanych przez osoby do 26 roku życia stanowi jedną z nowości uregulowań prawnych wprowadzonych w ostatnim czasie. Wprowadzenie zaledwie tej jednej zmiany w przepisach podatkowych skutkuje powstaniem szeregu pytań i wątpliwości ze strony podatników prowadzących działalność oraz pracowników czy zleceniobiorców objętych ww. zwolnieniem. Na wiele pytań i wątpliwości w temacie zwolnienia z PIT od przychodów uzyskanych przez osoby do 26 roku życia udzielono odpowiedzi w niniejszej publikacji.

(więcej…)Opublikowano: 2019-10-04

Obniżenie podatku PIT do 17% i zmiany w kwocie wolnej od podatku już od października 2019r.

Obniżka podatku dochodowego PIT z 18% do 17% stanowi jedną ze zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak obniżenie stawki PIT dotyczy przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, ale i niektórych przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Należy też pamiętać, że o opodatkowaniu nową, niższą stawką PIT decyduje data osiągnięcia przychodu, co w przypadku wynagrodzeń oznacza ich faktyczną wypłatę natomiast w przypadku przedsiębiorców kwoty należne od miesiąca października 2019r., choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont oraz podatku VAT w przypadku czynnych podatników VAT.

(więcej…)Opublikowano: 2019-10-01

Koszty wykorzystania mieszkania do prowadzenia działalności gospodarczej – nieruchomość

Wielu podatników rozpoczynając swoją działalność gospodarczą nie chcą z różnych względów korzystać z wynajmu drogiego lokalu użytkowego. Decydują się na przeznaczenie całości lub części swojego (lub wynajmowanego, użyczonego) mieszkania na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Pierwszą podstawową kwestią w takiej sytuacji jest ustalenie, jakiego typu wydatki i w jakiej wysokości mogą być zakwalifikowane, jako koszty danej firmy. Na początek należy wziąć pod uwagę koszty związane z daną nieruchomością.

(więcej…)Opublikowano: 2019-09-27

Informacja o planowanych przerwach w dostępie do niektórych danych księgowych w dniu 27.09.2019

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 27.09.2019 (piątek), w godzinach 15:30-18:00, w związku planowanymi pracami konserwacyjnymi, mogą wystąpić przerwy w dostępie do rejestrów księgowych w Panelu Klienta. Pozostałe jego elementy, w tym dostęp do mechanizmu przesyłania dokumentów, raportów, czy modułu fakturowania, będą funkcjonowały bez zakłóceń.

Opublikowano: 2019-09-26

Koszty wykorzystania mieszkania do prowadzenia działalności gospodarczej – meble, podatki, opłaty za media, inne

Występowanie opłat za media, kosztów wyposażenia, podatków oraz pozostałych opłat stanowią nieodzowną część specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu. Podatnik ponoszący te wydatki powinien być świadomy ich kwalifikacji, bowiem nie zawsze
i nie w całości będzie mógł swobodnie ująć w koszty firmy wszystko, co wyda w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w swoim lub wynajmowanym mieszkaniu (lub pokoju).

(więcej…)Opublikowano: 2019-09-20