poprzednie
wiedza i doswiadczenie

Możesz nam zaufać!

  • 22 lat w branży usług księgowych
  • 11 lat w modelu hybrydowym
  • Ubezpieczenie OC biura rachunkowego
  • Umowa z przeniesieniem odpowiedzialności na biuro rachunkowe
Poznaj naszą historię »
następne

Elektroniczne wizyty w ZUS już dostępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stworzył dodatkową platformę elektroniczną za pomocą, której petenci ZUS mogą załatwiać niektóre sprawy bez wychodzenia z domu.

Czego konkretnie dotyczy nowa usługa? W jaki sposób skorzystać z elektronicznych wizyt
w ZUS? Te informacje i nie tylko można odnaleźć poniższej publikacji

(więcej…)Opublikowano: 2020-12-01

Niektórzy podatnicy będą mogli odroczyć płatność zaliczek na podatek dochodowy

Ministerstwo Finansów opublikowało już nowy projekt rozporządzenia umożliwiający przesunięcie ustawowego terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zaliczek dotyczących zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na odległe terminy występujące w przyszłym 2021 roku.

Jak dokładnie wyglądają powyższe zmiany? Kto będzie mógł skorzystać z tych preferencji? O tym w poniższej publikacji.

(więcej…)Opublikowano: 2020-11-27

SLIM VAT – zmiany w dopuszczalnym okresie odliczenia podatku VAT w 2021r.

Czynni podatnicy VAT korzystają z możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur nabycia zarówno w okresie bieżącym (daty sprzedaży na fakturze) a jeżeli nie otrzymają dokumentu w tym okresie to w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

Szereg różnych przypadków powoduje, iż podatnicy odliczają podatek VAT naliczony z faktur zakupu w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. W 2021r. ten okres czasu ulegnie zmianie.

(więcej…)Opublikowano: 2020-11-23

Mechanizm podzielonej płatności w nowym JPK – praktyczne problemy.

Listopad 2020r. to pierwszy miesiąc raportowania w ramach nowego JPK tj. rozszerzonej struktury ewidencyjnej oraz deklaracyjnej. Oprócz standardowych danych, typowych dla dobrze znanych ewidencji VAT sprzedaży i zakupu, konieczne będzie wyodrębnienie transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Jakie problemy się z tym wiążą? – o tym poniżej!

(więcej…)Opublikowano: 2020-11-16

Kluczowe propozycje dla firm w tarczy antykryzysowej 6.0

Aktualnie jest już przygotowany projekt ustawy z dnia 26.10.2020r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zawierający rozwiązania tarczy antykryzysowej o numerze 6.

Poniższe rozwiązania wejdą w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Jakie najważniejsze narzędzia pomocowe zostaną udostępnione firmom?

(więcej…)Opublikowano: 2020-11-10

Ważne zmiany dotychczasowych ustaw tarczy antykryzysowej w nowej odsłonie tarczy 6.0

Projekt ustawy z dnia 26.10.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwany dalej projektem ustawy) oferuje kilka zmian w dotychczas dostępnych rozwiązaniach pomocowych dla firm. Jakie najistotniejsze zmiany nastąpią wraz z prowadzeniem tarczy antykryzysowej 6.0?

(więcej…)Opublikowano: 2020-11-09

SLIM VAT – zmiany w ujęciu korekt w 2021r.

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT w przypadku wystawienia faktury sprzedaży a następnie stwierdzenia pomyłki w cenie (kwocie VAT) lub udzielenia rabatu lub zwrotu przez nabywcę towaru czy też otrzymanej zaliczki ma obowiązek wystawić fakturę korygującą daną sprzedaż (lub zwrot zaliczki).

Faktura korygująca fakturę pierwotną sprzedaży może podwyższyć podstawę opodatkowania VAT (i sam podatek VAT) ale może ją również obniżyć.

Wystawienie faktury korygującej w odpowiednim momencie to pierwszy etap rozliczenia jednego z ww. zdarzeń, które to wystąpiło po wystawieniu faktury pierwotnej. Drugim etapem rozliczenia jest ujęcie danej faktury korygującej w odpowiednim okresie czasu. I na tym polu w 2021r. nastąpią istotne zmiany.

(więcej…)Opublikowano: 2020-11-03