poprzednie
wiedza i doswiadczenie

Możesz nam zaufać!

  • 22 lat w branży usług księgowych
  • 11 lat w modelu hybrydowym
  • Ubezpieczenie OC biura rachunkowego
  • Umowa z przeniesieniem odpowiedzialności na biuro rachunkowe
Poznaj naszą historię »
następne

Praktyczne informacje na temat świadczenia postojowego dla przedsiębiorców

W związku z wejściem w życie ustawy z 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwaną dalej ustawą o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o świadczenie postojowe rekompensujące w części utratę przychodów w czasie panującej pandemii koronowirusa.

Warto, więc przybliżyć kwestie, na jakich zasadach otrzymają oni te świadczenie oraz czy stanowi ono jednorazową pomoc czy może będzie ponawiane.

(więcej…)Opublikowano: 2020-04-07

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020.

Szanowni Państwo,
zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 (Wniosku RDZ):

(więcej…)Opublikowano: 2020-04-03

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. [Przedruk z serwisu ZUS.pl]

Szanowni Państwo,
w związku z ograniczoną dostępnością serwisu internetowego ZUS, zamieszczamy przedruk informacji dotyczących zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020, wraz z możliwością pobrania lokalnej kopii formularzy, instrukcji i załączników.

Dalsze informacje i instrukcje dedykowane konkretnie klientom naszego biura, będziemy przekazywać w kolejnych wpisach. Prosimy mieć na uwadze, że termin składania wniosków został ustalony na 30 czerwca 2020 r.

(więcej…)Opublikowano: 2020-04-01

Leasing zwrotny samochodów osobowych w PIT i w VAT

Leasing zwrotny stanowi jedną z form dysponowania środkami pieniężnymi ze sprzedaży składnika majątku z jednoczesną możliwością użytkowania danego składnika majątku w postaci leasingu. W Polsce najbardziej popularną odmianą leasingu jest leasing operacyjny. Niemniej spora ilość firm decyduje się na leasing zwrotny.

Leasing operacyjny pozwala wziąć w użytkowanie składnik majątku bez konieczności dysponowania większą ilością środków pieniężnych. Leasing zwrotny oprócz zalet leasingu operacyjnego pozwala dodatkowo zachować wartość leasingowanego składnika majątku.

(więcej…)Opublikowano: 2020-03-27

Kiedy można dokonać odliczenia podatku VAT z duplikaty faktury

Wystawianie duplikatu faktury przez firmy sprzedawców stanowi częstą praktykę w sytuacjach zaginięcia lub zniszczenia faktury pierwotnej. Duplikat faktury funkcjonuje na takich samych zasadach, co faktura pierwotna.

Jest jednak wyjątek, który zależny jest od tego, w którym momencie nastąpi zniszczenie lub zaginięcie faktury pierwotnej. W jaki sposób wówczas i kiedy nabywca miałby prawo do odliczenia podatku VAT z duplikatu faktury? A może nie będzie mógł tego dokonać?

(więcej…)Opublikowano: 2020-03-19

Odpowiedzialność solidarna podatników za zaległości sprzedawcy w VAT

W 2020r. nabywca może odpowiedzieć solidarnie ze sprzedawcą za jego zaległości w podatku VAT, dotyczące transakcji sprzedaży towarów. Skutkiem tego może być, iż nabywca będzie zobligowany do zapłaty podatku VAT z danej faktury, jeżeli sprzedawca nie rozliczy go u siebie ani też nie zapłaci.

Jakie skutki wiążą się z odpowiedzialnością nabywcy względem sprzedawcy, jak się do tego przygotować i czy można jej uniknąć. O tym i o wielu innych zagadnieniach odpowiedziano w poniższej publikacji.

(więcej…)Opublikowano: 2020-03-09

Problematyczne sytuacje odliczania podatku VAT

Odliczenie podatku VAT naliczonego z reguły nie sprawia podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą zbyt wielu problemów, ale mowa tu o podstawowym zakresie sytuacyjnym odliczania podatku VAT a więc o najczęstszych, podstawowych przypadkach.

Problemy mogą jednak pojawić się nawet w tych prostszych okolicznościach. Warto, więc szczególnie w okresie tak wielu zmian w ustawie o VAT prześledzić przypadki, w których odliczenie podatku VAT może okazać się dość problematyczne.

(więcej…)Opublikowano: 2020-02-24