poprzednie
niska cena

Ile kosztuje biuro rachunkowe online?

Znacznie mniej, niż tradycyjne biuro stacjonarne.
Przejdź do kalkulatora ceny, sprawdź, ile możesz zaoszczędzić.

Sprawdź, ile zapłacisz »
następne

Odliczenie darowizn na walkę z COVID-19

Walka z pandemią, wymusiła stworzenie szeregu narzędzi mających wspomóc nie tylko gospodarkę, lecz również podmioty, które aktywnie zwalczają koronawirusa. Za sprawą Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 568), ustawodawca stworzył możliwość rozliczenia w rozrachunku podatkowym, przekazanych darowizn na wsparcie podmiotów zwalczających epidemię. Poniżej wyjaśniamy jakie warunki należy spełnić i w jaki sposób odliczyć przekazane darowizny!

(więcej…)Opublikowano: 2021-04-14

Bez paragonów papierowych w roku 2021?

Rząd powoli acz konsekwentnie szykuje się do kolejnej, ustawowej zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy rejestrującej. Jak powszechnie wiadomo jednym z obligatoryjnych elementów tej ewidencji są wystawione dla odbiorcy paragony sprzedaży.

Odbiorcą paragonu może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej albo firma.

W drugiej połowie roku 2021 ustawodawca chce wprowadzić możliwość wystawiania przez sprzedawców e-paragonów z jednoczesnym, stopniowym odejściem od stosowania paragonów papierowych. O co dokładnie chodzi?

(więcej…)Opublikowano: 2021-04-06

Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym przedsiębiorców.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej aktualnie konsultuje nowy projekt ustawy z dnia 22 stycznia 2021r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw w którym jedną z wielu nowości jest bardzo znacząca zmiana odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego m.in. przedsiębiorców.

Polega ona na likwidacji utraty prawa do ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy z powodu opłacenia składki po terminie lub nie opłacenia jej wcale. Szczegóły w publikacji.

(więcej…)Opublikowano: 2021-03-23

Możliwe ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym PIT za 2020 rok

Rokrocznie polscy podatnicy przekazują do Krajowej Administracji Skarbowej swoje zeznania roczne obejmujące wszystkie przychody osiągnięte w 2020 roku i podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyłączając przy tym większość przychodów zwolnionych z podatku dochodowego z pewnymi wyjątkami.

Podatnicy spełniający ustawowe kryteria mają możliwość skorzystania z określonych ulg
i odliczeń skutkujących obniżeniem należnego podatku dochodowego do zapłaty albo zwiększeniem nadpłaty w tym podatku. Jakie to ulgi?

(więcej…)Opublikowano: 2021-03-15

Dofinansowania z urzędów pracy i ZUS tarcza 8.0.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 371) wprowadzono kolejną już odsłonę „tarczy antykryzysowej” określanej mianem „tarczy 8.0”. Implementuje ona dodatkowe instrumenty dla przedsiębiorców, stanowiące rozszerzenie tarczy 7.0, której najważniejsze założenia przedstawiliśmy tutaj: https://www.taxe.pl/blog/1138/dofinansowania-z-urzedow-pracy-i-zus-tarcza-6-0-i-7-0/#more-1138. Poniżej zamieszczamy kluczowe informacje w zakresie najnowszych możliwości pozyskania środków przez przedsiębiorców dotkniętych pandemią, z uwzględnieniem przepisów przejściowych, które mają zastosowanie dla podmiotów, które korzystały już z tarczy 7.0!

(więcej…)Opublikowano: 2021-03-09

Dofinansowania z urzędów pracy i ZUS tarcza 6.0 i 7.0.

Na blogu poruszaliśmy już kwestię tarczy 6.0 w kontekście dodatkowych świadczeń postojowych i zwolnienia ze składek ZUS (https://www.taxe.pl/blog/1065/dodatkowe-postojowe-i-zwolnienie-z-zus-w-ramach-tarczy-6-0/). Niniejszy wpis koncentruje się z kolei na dofinansowaniach z urzędów pracy w ramach tarczy 6.0. Wspomniane wyżej formy pomocy zostały również rozszerzone od lutego 2021r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021r. (Dz. U. 2021, poz. 152) – tzw. tarcza 7.0. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje w tym zakresie!

(więcej…)Opublikowano: 2021-03-05

Przedsiębiorcy jeszcze w 2021 roku rozliczą w VAT faktury korygujące sprzedaż in minus na starych zasadach?

Przez wiele lat przedsiębiorcy przyzwyczaili się do zasad regulujących prawo obniżenia podatku VAT z tytułu wystawionej faktury korygującej sprzedaż in minus. Jednak od stycznia 2021r. weszły w życie nowe przepisy zmieniające ustawę o VAT i modyfikujące zasady rozliczania faktur korygujących sprzedaż in minus.

Jednak istnieje pewna możliwość dalszego stosowania przez cały 2021 rok starych zasad rozliczania faktury korygujących sprzedaż in minus. Na czym ona polega?

(więcej…)Opublikowano: 2021-03-04