Elektroniczne formy przechowywania dokumentów księgowych.

Opublikowano: 2021-05-04

Współczesne realia gospodarcze coraz bardziej koncentrują się na elektronicznych formach komunikacji i obiegu dokumentów. Stopniowe odchodzenie od dokumentu papierowego na rzecz dokumentu elektronicznego, to transformacja, do której dostosować się muszą niemal wszyscy. W niniejszym wpisie przyglądamy się tematyce przechowywania dokumentacji księgowej w formie elektronicznej. W szczególności przybliżymy możliwości w tym zakresie, zasadność takiego rozwiązania oraz stanowisko fiskusa w przedmiotowej materii.

(więcej…)

Ulga na złe długi w PIT i CIT – zeznanie roczne i zaliczka.

Opublikowano: 2021-04-26

Przygotowywanie zeznań rocznych za ubiegły rok wiąże się z koniecznością dodatkowego raportowania w ramach tzw. „ulgi na złe długi”. Z dniem 1 stycznia 2020r., do ustaw o podatkach dochodowych, przywrócono dodatkowy obowiązek w postaci korygowania podstawy opodatkowania o wartość nieopłaconych faktur kosztowych. Z omawianego narzędzia może również skorzystać wierzyciel. W dalszej części niniejszego wpisu przybliżamy najważniejsze informacje w tym zakresie!

(więcej…)

Odliczenie darowizn na walkę z COVID-19

Opublikowano: 2021-04-14

Walka z pandemią, wymusiła stworzenie szeregu narzędzi mających wspomóc nie tylko gospodarkę, lecz również podmioty, które aktywnie zwalczają koronawirusa. Za sprawą Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 568), ustawodawca stworzył możliwość rozliczenia w rozrachunku podatkowym, przekazanych darowizn na wsparcie podmiotów zwalczających epidemię. Poniżej wyjaśniamy jakie warunki należy spełnić i w jaki sposób odliczyć przekazane darowizny!

(więcej…)

Bez paragonów papierowych w roku 2021?

Opublikowano: 2021-04-06

Rząd powoli acz konsekwentnie szykuje się do kolejnej, ustawowej zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy rejestrującej. Jak powszechnie wiadomo jednym z obligatoryjnych elementów tej ewidencji są wystawione dla odbiorcy paragony sprzedaży.

Odbiorcą paragonu może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej albo firma.

W drugiej połowie roku 2021 ustawodawca chce wprowadzić możliwość wystawiania przez sprzedawców e-paragonów z jednoczesnym, stopniowym odejściem od stosowania paragonów papierowych. O co dokładnie chodzi?

(więcej…)

Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym przedsiębiorców.

Opublikowano: 2021-03-23

Minister Rodziny i Polityki Społecznej aktualnie konsultuje nowy projekt ustawy z dnia 22 stycznia 2021r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw w którym jedną z wielu nowości jest bardzo znacząca zmiana odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego m.in. przedsiębiorców.

Polega ona na likwidacji utraty prawa do ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy z powodu opłacenia składki po terminie lub nie opłacenia jej wcale. Szczegóły w publikacji.

(więcej…)

Możliwe ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym PIT za 2020 rok

Opublikowano: 2021-03-15

Rokrocznie polscy podatnicy przekazują do Krajowej Administracji Skarbowej swoje zeznania roczne obejmujące wszystkie przychody osiągnięte w 2020 roku i podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyłączając przy tym większość przychodów zwolnionych z podatku dochodowego z pewnymi wyjątkami.

Podatnicy spełniający ustawowe kryteria mają możliwość skorzystania z określonych ulg
i odliczeń skutkujących obniżeniem należnego podatku dochodowego do zapłaty albo zwiększeniem nadpłaty w tym podatku. Jakie to ulgi?

(więcej…)

Dofinansowania z urzędów pracy i ZUS tarcza 8.0.

Opublikowano: 2021-03-09

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 371) wprowadzono kolejną już odsłonę „tarczy antykryzysowej” określanej mianem „tarczy 8.0”. Implementuje ona dodatkowe instrumenty dla przedsiębiorców, stanowiące rozszerzenie tarczy 7.0, której najważniejsze założenia przedstawiliśmy tutaj: https://www.taxe.pl/blog/1138/dofinansowania-z-urzedow-pracy-i-zus-tarcza-6-0-i-7-0/#more-1138. Poniżej zamieszczamy kluczowe informacje w zakresie najnowszych możliwości pozyskania środków przez przedsiębiorców dotkniętych pandemią, z uwzględnieniem przepisów przejściowych, które mają zastosowanie dla podmiotów, które korzystały już z tarczy 7.0!

(więcej…)

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

Elektroniczne formy przechowywania dokumentów księgowych.

2021-05-04

Współczesne realia gospodarcze coraz bardziej koncentrują się na elektronicznych formach komunikacji i obiegu dokumentów. Stopniowe odchodzenie od dokumentu papierowego na [...]

Ulga na złe długi w PIT i CIT – zeznanie roczne i zaliczka.

2021-04-26

Przygotowywanie zeznań rocznych za ubiegły rok wiąże się z koniecznością dodatkowego raportowania w ramach tzw. „ulgi na złe długi”. Z [...]

Odliczenie darowizn na walkę z COVID-19

2021-04-14

Walka z pandemią, wymusiła stworzenie szeregu narzędzi mających wspomóc nie tylko gospodarkę, lecz również podmioty, które aktywnie zwalczają koronawirusa. Za [...]

Bez paragonów papierowych w roku 2021?

2021-04-06

Rząd powoli acz konsekwentnie szykuje się do kolejnej, ustawowej zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych za [...]

Możliwe ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym PIT za 2020 rok

2021-03-15

Rokrocznie polscy podatnicy przekazują do Krajowej Administracji Skarbowej swoje zeznania roczne obejmujące wszystkie przychody osiągnięte w 2020 roku i podlegające [...]