SLIM VAT 2 – nowe propozycje uproszczeń w podatku VAT

Opublikowano: 2021-07-22

Z końcem czerwca uchwalono kolejny pakiet usprawnień w podatku VAT tzw. SLIM VAT 2 (https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1236). Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia ustawy, która w zasadniczej części zacznie obowiązywać od 1 października 2021r., jednak część zmian wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zmiany niosą wiele korzyści dla przedsiębiorców i faktycznie przyczynią się do uniknięcia sporów z fiskusem na wielu płaszczyznach.

(więcej…)

OSS – VAT od sprzedaży zagranicznej – nowa procedura, deklaracje i terminy!

Opublikowano: 2021-07-15

Z dniem 1 lipca 2021r. obowiązują nowe zasady rozliczania sprzedaży na terenie UE, w przypadku, gdy nabywcami są podmioty niemające obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, czyli zasadniczo zagraniczne osoby fizyczne. W niniejszym wpisie koncentrujemy się wokół procedury unijnej, która pozwala rozliczać taką sprzedaż w krajowym urzędzie skarbowym bez konieczności rejestracji do VAT w poszczególnych państwach członkowskich! Tytułem wstępu warto również zaakcentować, iż Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do pakietu e-commerce, który aktualnie jest w fazie konsultacji (https://www.gov.pl/web/finanse/prekonsultacje-objasnien-podatkowych-do-e-commerce-w-vat).

(więcej…)

Nowa definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju od 1 lipca 2021r.

Opublikowano: 2021-07-07

Z dniem 1 lipca 2021r. sprzedawcy oferujący swoje towary za granicą muszą zmierzyć się z całkowicie nowymi regulacjami, których ostateczny kształt nie był znany jeszcze w drugiej połowie czerwca (druk sejmowy nr 1114 https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1114). Ustawodawca implementuje „na ostatnią chwilę” przepisy unijne, co sprawia, że przedsiębiorcy mają kłopoty z wdrożeniem nowych procedur, które istotnie różnią się od obecnych. Dotychczas obowiązująca sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, zastąpiona zostanie wewnąrzwspólnotową dostawą towarów na odległość – co to oznacza w praktyce? O tym poniżej!

(więcej…)

Zmiany w MPP oraz w uldze na złe długi

Opublikowano: 2021-06-28

Resort Finansów aktualizuje przepisy odnoszące się do wielu płaszczyzn ewidencji JPK_V7. Jedne z tych aktualizacji wprowadzają rewolucyjne zmiany w zakresie stosowania jednego z kodów procedur sprzedaży i zakupu – „MPP”, ale nie tylko.

Jakich zmian mogą spodziewać się podatnicy w procedurach JPK_V7 od dnia 1 lipca 2021r.?

(więcej…)

Nowe rodzaje procedur sprzedaży w części ewidencyjnej JKP_V7 od 1 lipca 2021r.

Opublikowano: 2021-06-25

Od dnia 1 lipca 2021r. pojawiły się dwa nowe kody rodzajów procedur sprzedaży. Prawodawca już w momencie tworzenia przepisów dokonywał kolejnych ich modyfikacji. Czego zatem dotyczą nowe kody procedur sprzedaży w ewidencji JPK_V7? Kto powinien je stosować? Od kiedy? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

(więcej…)

Platformy handlowe rozliczą VAT za swoich klientów od 1 lipca 2021r.

Opublikowano: 2021-06-23

Konieczność implementacji przepisów unijnych sprawia, że polski ustawodawca podjął prace nad ich wprowadzeniem do krajowego porządku prawnego. Pakiet zmian zwany jest powszechnie pakietem VAT e-commerce, gdyż zasadniczo dotyczy modyfikacji przepisów związanych z e-handlem. Choć przepisy mają obowiązywać z dniem 1 lipca 2021r., to dopiero w drugiej części maja sejm uchwalił ustawę, która została przekazana prezydentowi i senatowi w celu wniesienia poprawek (druk sejmowy nr 1114 https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1114). Powyższe oznacza więc, że najprawdopodobniej dopiero w drugiej połowie czerwca poznamy ostateczny kształt zmian w tym zakresie.

(więcej…)

Zmiany w oznaczeniach „GTU” od 1 lipca 2021 roku

Opublikowano: 2021-06-23

Resort Finansów opracował nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.).

Efektem tych prac są liczne zmiany na wielu obszarach ewidencji JPK_V7 ze skutkiem od okresu rozliczeniowego za lipiec 2021r. Jedną z nich są modyfikacje towarów i usług w odniesieniu do poszczególnych kodów „GTU”.

(więcej…)

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

SLIM VAT 2 – nowe propozycje uproszczeń w podatku VAT

2021-07-22

Z końcem czerwca uchwalono kolejny pakiet usprawnień w podatku VAT tzw. SLIM VAT 2 (https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1236). Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia ustawy, [...]

OSS – VAT od sprzedaży zagranicznej – nowa procedura, deklaracje i terminy!

2021-07-15

Z dniem 1 lipca 2021r. obowiązują nowe zasady rozliczania sprzedaży na terenie UE, w przypadku, gdy nabywcami są podmioty niemające [...]

Nowa definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju od 1 lipca 2021r.

2021-07-07

Z dniem 1 lipca 2021r. sprzedawcy oferujący swoje towary za granicą muszą zmierzyć się z całkowicie nowymi regulacjami, których ostateczny [...]

Nowe rodzaje procedur sprzedaży w części ewidencyjnej JKP_V7 od 1 lipca 2021r.

2021-06-25

Od dnia 1 lipca 2021r. pojawiły się dwa nowe kody rodzajów procedur sprzedaży. Prawodawca już w momencie tworzenia przepisów dokonywał [...]

Zmiany w oznaczeniach „GTU” od 1 lipca 2021 roku

2021-06-23

Resort Finansów opracował nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu [...]