poprzednie
niska cena

Ile kosztuje biuro rachunkowe online?

Znacznie mniej, niż tradycyjne biuro stacjonarne.
Przejdź do kalkulatora ceny, sprawdź, ile możesz zaoszczędzić.

Sprawdź, ile zapłacisz »
następne

Dofinansowania do wynagrodzeń w przedsiębiorstwach na czas panującej pandemii koronowirusa

Ustawa z 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwaną dalej ustawą o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 oddaje pracodawcom możliwość starania się o środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników i składek ZUS pracodawcy w czasie przestoju ekonomicznego albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

Jakie są zasady przyznania tych środków, gdzie można znaleźć wymagane dokumenty, jaka może być wysokość pomocy? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

(więcej…)Opublikowano: 2020-04-17

Umowy ze starostą na dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS w okresie spadku obrotów

Ustawa z 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwaną dalej ustawą o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 przewiduje dofinansowanie realizowane za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy dofinansowania do wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników w okresie spadku obrotów. Pomimo, iż pośrednikiem jest powiatowy urząd pracy, umowa zawierana jest ze starostą.

Jakie są zasady przyznania tych środków, gdzie można znaleźć wymagane dokumenty, jaka może być wysokość pomocy? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

(więcej…)Opublikowano: 2020-04-16

Praktyczne informacje na temat świadczenia postojowego dla zleceniobiorców

Ustawa z 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwaną dalej ustawą o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 wprowadza szereg rozwiązań, które mają na celu złagodzić skutki utraty płynności finansowej przedsiębiorstw.

Jednym z nich jest świadczenie postojowe przeznaczone zarówno dla przedsiębiorców jak i zleceniobiorców. W niniejszej publikacji omówiono szczegóły świadczenia przeznaczonego dla zleceniobiorców.

(więcej…)Opublikowano: 2020-04-14

Mikropożyczka dla przedsiębiorców na czas panującej pandemii koronowirusa

W ustawie z 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwaną dalej ustawą o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 można znaleźć rozwiązanie dla firm w postaci mikropożyczki na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Jakie warunki przedsiębiorca musi spełnić, aby ubiegać się o pożyczkę? Ile środków może pozyskać? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

(więcej…)Opublikowano: 2020-04-10

Praktyczne informacje na temat świadczenia postojowego dla przedsiębiorców

W związku z wejściem w życie ustawy z 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwaną dalej ustawą o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o świadczenie postojowe rekompensujące w części utratę przychodów w czasie panującej pandemii koronowirusa.

Warto, więc przybliżyć kwestie, na jakich zasadach otrzymają oni te świadczenie oraz czy stanowi ono jednorazową pomoc czy może będzie ponawiane.

(więcej…)Opublikowano: 2020-04-07

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020.

Szanowni Państwo,
zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 (Wniosku RDZ):

(więcej…)Opublikowano: 2020-04-03

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. [Przedruk z serwisu ZUS.pl]

Szanowni Państwo,
w związku z ograniczoną dostępnością serwisu internetowego ZUS, zamieszczamy przedruk informacji dotyczących zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020, wraz z możliwością pobrania lokalnej kopii formularzy, instrukcji i załączników.

Dalsze informacje i instrukcje dedykowane konkretnie klientom naszego biura, będziemy przekazywać w kolejnych wpisach. Prosimy mieć na uwadze, że termin składania wniosków został ustalony na 30 czerwca 2020 r.

(więcej…)Opublikowano: 2020-04-01