poprzednie
Nie marnuj czasu na sprawy księgowe!

Nie marnuj czasu na sprawy księgowe!

Przekaż dokumenty księgowe firmy do internetowego biura rachunkowego Taxe.pl.
Zajmiemy się ich kompleksowym rozliczeniem.

Sprawdź naszą ofertę »
następne

Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS od stycznia 2021.

Ustawa, zwana potocznie „tarczą antykryzysową”, oprócz rozwiązań mających wspierać przedsiębiorców, stała się narzędziem do nałożenia na nich dodatkowych obowiązków. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 568), obliguje zamawiających dzieła do raportowania w ZUS zwartych na tę okoliczność umów. W niniejszej publikacji prezentujemy kluczowe informacje na ten temat.

(więcej…)Opublikowano: 2021-02-09

Kiedy nastąpi powrót do niższych stawek VAT?

W przyjętej ostatnio przez sejm ustawie z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom Covid-19 prawodawca zaproponował m.in., aby nadal zostały utrzymane podwyższone stawki VAT.

O co konkretnie chodzi? Kiedy nastąpi powrót do niższych (poprzednio obowiązujących) stawek podatku VAT? O tym i nie tylko w niniejszej publikacji.

(więcej…)Opublikowano: 2021-02-05

Centralny Rejestr Faktur już w 2021 roku.

Resort Finansów planuje w przyszłym roku wdrożyć nowy mechanizm, dodatkowo uszczelniający aktualnie funkcjonujący w Polsce system podatkowy.

System będzie dotyczył wszystkich firm wystawiających faktury sprzedaży. Z czym już nie długo będzie musiał zmierzyć się podatnik prowadzący działalność gospodarczą?

(więcej…)Opublikowano: 2021-01-29

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne na czas zawieszenia działalności.

Przedsiębiorcy niejednokrotnie zmuszeni są do zawieszenia, a nawet likwidacji działalności gospodarczej, szczególnie w czasach spowolnienia gospodarczego. Czasowa lub stała rezygnacja z działalności powoduje ustanie tytułu do ubezpieczeń. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada dodatkowo angażu (np. umowy o pracę/zlecenia), albo nie ma możliwości zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, wówczas rozwiązaniem może być dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. W niniejszym artykule przedstawiamy kluczowe informacje z tego zakresu!

(więcej…)Opublikowano: 2021-01-22

Zmiany w uldze abolicyjnej w 2021 roku

Osoby fizyczne pracujące w Polsce i za granicą mają obowiązek rozliczyć całość osiąganego dochodu w kraju swojej rezydencji podatkowej. Rozliczenie to może odbywać się na dwa sposoby. Wszystko zależne jest od tego w jakim kraju oprócz Polski pracuje dana osoba fizyczna bowiem każde państwo korzysta z jednej z dwóch metod rozliczenia dochodu (podatku) przez rezydenta innego kraju.

Wyrównanie różnic w wysokości zobowiązania podatkowego do zapłaty z tytułu pracy za granicą (i w Polsce) pomiędzy jedną i drugą metodą oferuje ulga abolicyjna.

Jednak w 2021r. niektóre kwestie związane z jej funkcjonowaniem uległy zmianie. Co to będzie oznaczać dla osób pracujących w Polsce i poza granicami RP?

(więcej…)Opublikowano: 2021-01-15

Nowy podatek cukrowy w 2021 roku.

Nowy podatek od cukru zwany też opłatą cukrową stanowi nową daninę nałożoną na podmioty wprowadzające na rynek krajowy napoje z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących.

Kogo będzie dotyczył? Jakich produktów? Jaka może być jego wysokość? Odpowiedzi na te
i wiele innych wątpliwości zamieszczono w niniejszej publikacji.

(więcej…)Opublikowano: 2021-01-12

Więcej podmiotów skorzysta z ryczałtu od 1 stycznia 2021 roku.

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, niesie za sobą wiele pozytywnych zmian dla podatników. Za sprawą Ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 2123), rozszerzono krąg podmiotów, które mogą opłacać podatek w formie ryczałtu. Na czym polegają zmiany? – o tym poniżej!

(więcej…)Opublikowano: 2021-01-06