Kilkukrotne świadczenie postojowe dostępne dla firm od 4 maja 2021r.

Opublikowano: 2021-05-14

Ministerstwo Finansów zdecydowało o udostępnieniu jednego ze znanych już narzędzi pomocowych w postaci świadczenia postojowego dla niektórych przedsiębiorców. Ten rodzaj świadczenia różni się od tradycyjnego postojowego tym, że może być przyznany kilkukrotnie.

Uruchomienie kilkukrotnego świadczenia postojowego nastąpiło w związku z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Ponowne – wielorazowe świadczenie postojowe

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, spełniający poniżej wymienione warunki mogą wnioskować o przyznanie wielokrotnego świadczenia postojowego.

Od kiedy można ubiegać się o jednorazowe świadczenie postojowe

Wnioski o jednorazowe świadczenie postojowe można składać od 4 maja 2021r. jednak przedsiębiorcy, którzy otrzymali świadczenie postojowe na podstawie poprzedniego rozporządzenia nie będą mogli ponownie się ubiegać o te świadczenie.

Wielokrotne świadczenie postojowe będzie przyznawane na wniosek złożony przez przedsiębiorcę.

Ostateczny termin na złożenie wniosku kończy się w trzecim miesiącu licząc od miesiąca zniesienia stanu epidemii.

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia postojowego będzie uzależnione od przeważającego rodzaju działalności (PKD) czyli:

  1. Maksymalnie 2 świadczenia po 2.080 zł (PKD wykazane w poniższej tabeli),
  2. Maksymalnie 4 świadczenia po 2.080 zł (PKD wykazane w poniższej tabeli),
  3. Maksymalnie 5 świadczeń po 2.080 zł (PKD wykazane w poniższej tabeli).
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O MAKSYMALNIE DWUKROTNE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
KLAS. PKDOPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O MAKSYMALNIE CZTEROKROTNE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
KLAS. PKDOPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
91.02.ZDziałalność muzeów
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O MAKSYMALNIE PIĘCIOKROTNE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
KLAS. PKDOPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
51.10.ZTransport lotniczy pasażerski
52.23.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.ZPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.BRuchome placówki gastronomiczne
56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów
59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.ZDziałalność fotograficzna
77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.ADziałalność agentów turystycznych
79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
79.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.ANauka języków obcych
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.ZDziałalność szpitali
86.90.ADziałalność fizjoterapeutyczna
86.90.DDziałalność paramedyczna
90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem
93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.ADziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.BPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

ISTOTNE:

Bardzo ważną kwestią przy ubieganiu się o jednorazowe świadczenie postojowe jest to, że jeden z poniższych kodów PKD działalności gospodarczej musi stanowić przeważający kod u wnioskującego przedsiębiorcy.

ISTOTNE:

Status przeważającego PKD u wnioskującego przedsiębiorcy będzie weryfikowany przez urzędników na dzień 31 marca 2021r.

Warunki ubiegania się o świadczenie

Przedsiębiorcy, którzy będzie ubiegał się o jednorazowe świadczenie postojowe musi spełniać poniższe warunki.

ISTOTNE:

Otrzymanie jednorazowe świadczenia postojowego wymaga, aby łącznie były spełnione wszystkie poniższe uwarunkowania:

  1. Wnioskodawcą jest przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do rejestru CEIDG),
  2. Przedsiębiorca prowadzi działalność przeważającą o numerze PKD jednym z wymienionych poniżej w tabeli,
  3. Nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (tylko z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej),
  4. Przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę jest minimum o 40% mniejszy .

Warunek przychodu mniejszego o minimum 40% liczony w stosunku do odpowiednich miesięcy prezentuje poniższa tabela.

WariantyPrzykłady ustalania okresów (miesiąc złożenia wniosku – maj 2021r.)
1.Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w marcu 2021r.
2.Przychód w marcu 2021r. był niższy niż w lutym 2021r.
3.Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w kwietniu 2020r.
4.Przychód w marcu 2020r. był niższy niż w lutym 2020r.
5.Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w lutym 2020r.
6.Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż we wrześniu 2020r.
7.Przychód w marcu 2021r. był niższy niż w lutym 2020r.
8.Przychód w marcu 2021r. był niższy niż we wrześniu 2020r.

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

Jakie tytuły przelewów można wykonywać ze specjalnego rachunku VAT podatnika

2021-06-17

Specjalny rachunek VAT podatnika dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W wyniku transakcji gospodarczych sprzedaży, korekt i pochodnych zdarzeń gromadzą [...]

Obniżenie stawek ryczałtu od 1 stycznia 2021r.

2021-06-11

Zryczałtowana forma opodatkowania osób fizycznych zyskała na atrakcyjności co podkreślaliśmy już w jednym z wpisów na naszym blogu (https://www.taxe.pl/blog/1068/wiecej-podmiotow-skorzysta-z-ryczaltu-od-1-stycznia-2021-roku/). Po [...]

Umorzenie subwencji PFR bez podatku?

2021-06-09

Mikro i małe i średnie firmy korzystały w zeszłym roku z jednego z narzędzi pomocowych tarczy finansowej – subwencji, którą [...]

Przedłużona możliwość ubiegania się o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

2021-05-26

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 [...]

Kilkukrotne świadczenie postojowe dostępne dla firm od 4 maja 2021r.

2021-05-14

Ministerstwo Finansów zdecydowało o udostępnieniu jednego ze znanych już narzędzi pomocowych w postaci świadczenia postojowego dla niektórych przedsiębiorców. Ten rodzaj [...]