Tarcza 9.0 czyli dalsza pomoc dla firm w zakresie jednorazowego świadczenia postojowego

Opublikowano: 2021-05-17

Resort Finansów znowelizował rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Efektem tej nowelizacji jest kontynuacja m.in. jednorazowego świadczenie postojowego.

Ponowne jednorazowe świadczenie postojowe

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, mogą wnioskować o przyznanie jednorazowego świadczenia postojowego pod warunkiem wypełnienia niżej wymienionych przesłanek.

Od kiedy można ubiegać się o jednorazowe świadczenie postojowe

Wnioski o jednorazowe świadczenie postojowe można składać od 4 maja 2021r. jednak przedsiębiorcy, którzy otrzymali świadczenie postojowe na podstawie poprzedniego rozporządzenia nie będą mogli ponownie ubiegać się o te świadczenie.

Jednorazowe świadczenie postojowe będzie przyznawane na wniosek składany przez przedsiębiorcę. Ostateczny termin na złożenie wniosku kończy się w trzecim miesiącu licząc od miesiąca zniesienia stanu epidemii.

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia postojowego tak jak poprzednio wynosi 2.080 zł.

Warunki ubiegania się o świadczenie

Przedsiębiorca, który będzie ubiegał się o ponowne jednorazowe świadczenie postojowe musi spełniać poniższe warunki.

ISTOTNE:

Otrzymanie jednorazowe świadczenia postojowego wymaga, aby łącznie były spełnione wszystkie niżej wymienione przesłanki:

  1. Wnioskodawcą jest przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do rejestru CEIDG),
  2. Przedsiębiorca prowadzi działalność przeważającą o numerze PKD jednym z wymienionych poniżej w tabeli,
  3. Nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (tylko z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej),
  4. Przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę jest minimum o 40% mniejszy – zależności przedstawiono w tabeli.
Warunek niższego przychodu o minimum 40% liczony w stosunku do odpowiednich miesięcy
WariantyPrzykłady ustalania okresów (miesiąc złożenia wniosku – maj 2021r.)
1.Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w marcu 2021r.
2.Przychód w marcu 2021r. był niższy niż w lutym 2021r.
3.Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w kwietniu 2020r.
4.Przychód w marcu 2020r. był niższy niż w lutym 2020r.
5.Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w lutym 2020r.
6.Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż we wrześniu 2020r.
7.Przychód w marcu 2021r. był niższy niż w lutym 2020r.
8.Przychód w marcu 2021r. był niższy niż we wrześniu 2020r.

Jakie rodzaje działalności kwalifikują firmę do ubiegania się o jednorazowe świadczenie postojowe?

Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy będą mieli prawo do wnioskowania o jednorazowe świadczenie postojowe.

ISTOTNE:

Bardzo ważną kwestią przy ubieganiu się o jednorazowe świadczenie postojowe jest to, że jeden z poniższych kodów PKD działalności gospodarczej musi stanowić przeważający kod u wnioskującego przedsiębiorcy.

ISTOTNE:

Status przeważającego kodu PKD u wnioskującego przedsiębiorcy będzie weryfikowany przez urzędników na dzień 31 marca 2021r.

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O SUBWENCJĘ Z TARCZY FINANSOWEJ 2.0
KLASYF. PKDOPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
47.41.ZSprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.42.ZSprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43.ZSprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.52.ZSprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.53.ZSprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.54.ZSprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59.ZSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.ZSprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.ZSprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.ZSprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.77.ZSprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.ZSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
77.29.ZWypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.09.ZPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

Jakie tytuły przelewów można wykonywać ze specjalnego rachunku VAT podatnika

2021-06-17

Specjalny rachunek VAT podatnika dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W wyniku transakcji gospodarczych sprzedaży, korekt i pochodnych zdarzeń gromadzą [...]

Obniżenie stawek ryczałtu od 1 stycznia 2021r.

2021-06-11

Zryczałtowana forma opodatkowania osób fizycznych zyskała na atrakcyjności co podkreślaliśmy już w jednym z wpisów na naszym blogu (https://www.taxe.pl/blog/1068/wiecej-podmiotow-skorzysta-z-ryczaltu-od-1-stycznia-2021-roku/). Po [...]

Umorzenie subwencji PFR bez podatku?

2021-06-09

Mikro i małe i średnie firmy korzystały w zeszłym roku z jednego z narzędzi pomocowych tarczy finansowej – subwencji, którą [...]

Przedłużona możliwość ubiegania się o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

2021-05-26

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 [...]

Kilkukrotne świadczenie postojowe dostępne dla firm od 4 maja 2021r.

2021-05-14

Ministerstwo Finansów zdecydowało o udostępnieniu jednego ze znanych już narzędzi pomocowych w postaci świadczenia postojowego dla niektórych przedsiębiorców. Ten rodzaj [...]