Zwolnienie z ZUS dla przedsiębiorców na kolejne miesiące

Opublikowano: 2021-06-07

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, mają już możliwość przesyłania do ZUS wniosków o przyznanie zwolnienia ze składek ZUS za miesiące marzec i kwiecień 2021r.

Kto może ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS

Wnioski do ZUS o zwolnienie z opłacania składek ZUS mogą składać przedsiębiorcy prowadzący na dzień 31 marca 2021r. działalność gospodarczą o przeważającym rodzaju działalności – jednym z kodów PKD zawartych w poniższej tabeli.

Od kiedy można wysyłać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień 2021r. przedsiębiorcy mogą składać od 4 maja 2021r. do 30 czerwca 2021r.

Przedsiębiorcy, którzy już opłacili składki ZUS za okresy marzec, kwiecień 2021r. po pozytywnym zaopiniowaniu złożonego wniosku o zwolnienie ze składek ZUS -> otrzymają zwrot tych składek na swoje konto płatnika w ZUS.

Warunki otrzymania zwolnienia ze składek ZUS

Przedsiębiorca, który będzie wnioskował o zwolnienie z opłacania składek ZUS za okresy marzec, kwiecień 2021r. albo tylko kwiecień 2021r. musi wypełnić poniższe uwarunkowania:

ISTOTNE:

  1. Wnioskodawcą jest przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do rejestru CEIDG),
  2. Przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek ZUS przed dniem 1 listopada 2020r.,
  3. Przedsiębiorca prowadzi działalność przeważającą o numerze PKD jednym z wymienionych poniżej w tabeli,
  4. Nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (tylko z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej),
  5. Przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę jest minimum o 40% mniejszy – zależności przedstawiono w tabeli.
Ustalenie właściwych okresów dla porównania spadku przychodu
(miesiąc złożenia wniosku – czerwiec 2021r.)
Przychód w maju 2021r. był niższy niż w kwietniu 2021r.
Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w marcu 2021r.
Przychód w maju 2021r. był niższy niż w maju 2020r.
Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w kwietniu 2020r.
Przychód w maju 2021r. był niższy niż w lutym 2020r.
Przychód w maju 2021r. był niższy niż we wrześniu 2020r.
Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w lutym 2020r.
Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż we wrześniu 2020r.

Rodzaje działalności kwalifikujące się do otrzymania zwolnienia ze składek ZUS

Tylko przedsiębiorcy, którzy posiadają przeważający rodzaj działalności jako jeden z poniżej zaprezentowanych mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS a okresy tylko kwiecień 2021r. albo marzec i kwiecień 2021r.

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA
O ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS WYŁĄCZNIE ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2021r.
KLAS. PKDOPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
47.41.ZSprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.42.ZSprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43.ZSprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.52.ZSprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.53.ZSprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.54.ZSprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59.ZSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.ZSprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.ZSprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.ZSprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.77.ZSprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
77.29.ZWypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.09.ZPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA
O ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS ZA M-CE MARZEC, KWIECIEŃ 2021r.
KLAS. PKDOPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
49.32.ZDziałalność taksówek osobowych
49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
51.10.ZTransport lotniczy pasażerski
52.23.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.ZPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.BRuchome placówki gastronomiczne
56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów
59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.ZDziałalność fotograficzna
77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.ADziałalność agentów turystycznych
79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
79.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.ANauka języków obcych
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.ZDziałalność szpitali
86.90.ADziałalność fizjoterapeutyczna
86.90.DDziałalność paramedyczna
90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
91.02.ZDziałalność muzeów
93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem
93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.ADziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.BPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

Jakie tytuły przelewów można wykonywać ze specjalnego rachunku VAT podatnika

2021-06-17

Specjalny rachunek VAT podatnika dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W wyniku transakcji gospodarczych sprzedaży, korekt i pochodnych zdarzeń gromadzą [...]

Obniżenie stawek ryczałtu od 1 stycznia 2021r.

2021-06-11

Zryczałtowana forma opodatkowania osób fizycznych zyskała na atrakcyjności co podkreślaliśmy już w jednym z wpisów na naszym blogu (https://www.taxe.pl/blog/1068/wiecej-podmiotow-skorzysta-z-ryczaltu-od-1-stycznia-2021-roku/). Po [...]

Umorzenie subwencji PFR bez podatku?

2021-06-09

Mikro i małe i średnie firmy korzystały w zeszłym roku z jednego z narzędzi pomocowych tarczy finansowej – subwencji, którą [...]

Przedłużona możliwość ubiegania się o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

2021-05-26

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 [...]

Kilkukrotne świadczenie postojowe dostępne dla firm od 4 maja 2021r.

2021-05-14

Ministerstwo Finansów zdecydowało o udostępnieniu jednego ze znanych już narzędzi pomocowych w postaci świadczenia postojowego dla niektórych przedsiębiorców. Ten rodzaj [...]