Czy zbycie pojazdu firmowego wpłynie na wysokość składki zdrowotnej

Opublikowano: 2022-05-12

Wysokość składki zdrowotnej dla form opodatkowania skali podatkowej i podatku liniowego za styczeń 2022r. podatnicy obliczyli jeszcze na starych zasadach (obowiązujących w 2021r.). Nie dotyczyło to ryczałtu. W tym wypadku składka zdrowotna uzależniona jest od progu przychodu jaki osiągnął ryczałtowiec.

Jednak od lutego 2022r. podatnicy stosujący zarówno skalę podatkową i podatek liniowy będą ustalali wysokość składki zdrowotnej w zależności od tego jaki osiągną w poprzednim miesiącu dochód.

Składka zdrowotna 2022r. i zbycie samochodu firmowego na ryczałcie

W ciągu miesiąca rozliczeniowego może nastąpić wiele zdarzeń (transakcji) gospodarczych, które będą wpływały na wysokość przychodów (u ryczałtowców) oraz dochodów (skala podatkowa, podatek liniowy). Jednym z takich zdarzeń będzie sprzedaż pojazdu firmowego.

Wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie w 2022r. zależy od tego, czy podatnik w ciągu roku przekroczył progi przychodowe tzn.:

  1. Przychód do kwoty 60.000 zł -> składka zdrowotna wynosi 335,94 zł,
  2. Przychód powyżej 60.000 zł ale do 300.000 zł -> składka zdrowotna wynosi 559,89 zł,
  3. Przychód powyżej sumy 300.000zł -> składka zdrowotna wynosi 1.007,81 zł.

ISTOTNE:

Przychód porównywany do powyższych limitów podatnik wcześniej pomniejsza o kwotę miesięcznych zapłaconych składek ZUS ubezpieczenia społecznego. Dokonuje tego obniżenia w miesiącu, za który jest obliczana składka zdrowotna.

Przykład 1

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem przewiduje, iż w roku 2022 osiągnie średnie miesięczne przychody (po odliczeniu składek ZUS na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 4.000 zł. W sierpniu 2022r. planuje sprzedaż jednego ze swoich dwóch samochodów firmowych za kwotę 35.000 zł netto. Czy ta transakcja wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

Jeżeli podatnik cały rok osiągał by przychody w wysokości 4.000zł, to miesięcznie opłacałby składkę zdrowotną w wysokości 335,94 zł (przez cały 2022r.). Jeżeli jednak sprzeda jeden z dwóch swoich samochodów osobowych stanowiących składniki majątku firmy, wówczas wysokość składki zdrowotnej w 2022r. będzie wyglądać następująco.

Wpływ zbycia pojazdu na wysokość składki zdrowotnej w 2022r. w ryczałcie
McPrzychód miesięczniePrzychód narastającoSkładka zdrowotnaPrzychód miesięcznie
+ zbycie pojazdu
Przychód narastająco
+ zbycie pojazdu
Składka zdrowotna
14.000 zł4.000 zł335,94 zł4.000 zł4.000 zł335,94 zł
24.000 zł8.000 zł335,94 zł4.000 zł8.000 zł335,94 zł
34.000 zł12.000 zł335,94 zł4.000 zł12.000 zł335,94 zł
44.000 zł16.000 zł335,94 zł4.000 zł16.000 zł335,94 zł
54.000 zł20.000 zł335,94 zł4.000 zł20.000 zł335,94 zł
64.000 zł24.000 zł335,94 zł4.000 zł24.000 zł335,94 zł
74.000 zł28.000 zł335,94 zł4.000 zł28.000 zł335,94 zł
84.000 zł32.000 zł335,94 zł39.000 zł67.000 zł559,89 zł
94.000 zł36.000 zł335,94 zł4.000 zł71.000 zł559,89 zł
104.000 zł40.000 zł335,94 zł4.000 zł75.000 zł559,89 zł
114.000 zł44.000 zł335,94 zł4.000 zł79.000 zł559,89 zł
124.000 zł48.000 zł335,94 zł4.000 zł83.000 zł559,89 zł

ISTOTNE:

Poza ustaleniem miesięcznej wysokości składki zdrowotnej, podatnik po zakończeniu roku ma obowiązek obliczyć roczną składkę zdrowotną.

Jeżeli w ciągu roku jego przychody przekroczyły jeden z wyżej wymienionych progów przychodowych (podanych na początku publikacji), to roczna składka zdrowotna będzie ustalana już od wyższej wartości.

(roczna składka zdrowotna = wysokość składki zdrowotnej po przekroczeniu pierwszego lub drugiego progu przychodowego x 12 miesięcy).

Składka zdrowotna 2022r. i zbycie samochodu firmowego na skali podatkowej albo podatku liniowym

Dla lepszego zobrazowania zależności wysokości składki zdrowotnej od zbycia pojazdu przedstawiono poniżej dwa praktyczne przykłady.

Przykład 2

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową, osiągnie w 2022r. miesięczny dochód (po odliczeniu kosztów i składek ZUS na ubezpieczenie społeczne) w kwocie:

  1. 4.000 zł za styczeń 2022r.,
  2. 5.000 zł za luty 2022r.
  3. 25.000 zł za marzec 2022r. (5.000 zł bez sprzedaży samochodu) w wyniku dodatkowej sprzedaży samochodu firmowego.

Kształtowanie się składki zdrowotnej w powyższych miesiącach 2022r. przedstawiono w poniższej tabeli.

ISTOTNE:

Składka za styczeń 2022r. zarówno dla skali i podatku liniowego obliczana była jeszcze na starych zasadach, niezależnie od osiągniętego dochodu.

Wpływ zbycia pojazdu na wysokość składki zdrowotnej w 2022r. w skali podatkowej
McDochód miesięcznieDochód narastającoSkładka zdrowotna 9%Dochód miesięcznie
+ zbycie pojazdu
Dochód narastająco
+ zbycie pojazdu
Składka zdrowotna 9%
14.000 zł4.000 zł419,92 zł*4.000 zł4.000 zł419,92 zł*
25.000 zł9.000 zł360,00 zł5.000 zł9.000 zł360,00 zł
35.000 zł14.000 zł450,00 zł25.000 zł34.000 zł450,00 zł
4X450,00 złX2.250,00 zł

ISTOTNE:

Składka zdrowotna za luty 2022r. zarówno dla skali i podatku liniowego obliczana jest na podstawie osiągniętego przez podatnika dochodu za styczeń 2022r. (poza kosztami podatnik ma możliwość odjąć od dochodu zapłacone składki ZUS ubezpieczenia społecznego a uzyskana kwota to dochód do obliczenia wysokości składki zdrowotnej). Składka za kolejne miesiące analogicznie.

Przykład 3

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, osiągnie w 2022r. miesięczny dochód (po odliczeniu kosztów i składek ZUS na ubezpieczenie społeczne) w kwocie:

  1. 1.000 zł za styczeń 2022r.,
  2. 6.000 zł za luty 2022r.
  3. 25.000 zł za marzec 2022r. (5.000 zł bez sprzedaży samochodu) w wyniku dodatkowej sprzedaży samochodu firmowego.

Kształtowanie się składki zdrowotnej w powyższych miesiącach 2022r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Wpływ zbycia pojazdu na wysokość składki zdrowotnej w 2022r. w podatku liniowym
McDochód miesięcznieDochód narastającoSkładka zdrowotna
4,9%
Dochód miesięcznie
+ zbycie pojazdu
Dochód narastająco
+ zbycie pojazdu
Składka zdrowotna
4,9%
11.000 zł1.000 zł419,92 zł*1.000 zł1.000 zł419,92 zł*
26.000 zł7.000 zł270,90 zł6.000 zł7.000 zł270,90 zł
35.000 zł12.000 zł294,00 zł25.000 zł32.000 zł294,00 zł
4X270,90 złX1.225,00 zł

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

Wiążąca informacja stawkowa jako narzędzie ochronne w klasyfikacji towarów / usług i stosowaniu stawek VAT

2022-09-26

Wątpliwości interpretacyjne na gruncie podatku VAT niosą za sobą istotne ryzyko podatkowe dla przedsiębiorców. Ustawodawca wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, wprowadził [...]

Zwolnienie z VAT usług szkoleniowych – w jakich przypadkach ma zastosowanie

2022-09-16

Opodatkowanie VAT usług szkoleniowych to temat dość rozbudowany i wielowątkowy. Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT wymaga znajomości przepisów ustawy i [...]

Najem na ryczałcie i problem opodatkowania opłat eksploatacyjnych

2022-09-09

Najem prywatny to zdecydowanie najbardziej popularna forma opodatkowania wynajmu w Polsce. Teza ta nabiera na znaczeniu, tym bardziej, że Polski [...]

Użytkowanie samochodu osobowego w firmie

2022-09-02

Samochód osobowy w świetle ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późn. zm.) to pojazd [...]

Różnice kursowe w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

2022-08-25

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobligowani są do obliczania różnic kursowych. W niniejszym [...]