Nowy Panel Klienta

Opublikowano: 2014-12-10

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym został udostępniony dla naszych użytkowników nowy Panel Klienta. Jego funkcjonalności mogą Państwo testować pod adresem: https://panel2.taxe.pl. Zachęcamy do zapoznania się i wypróbowania, a wszelkie uwagi, w szczególności zgłoszenia błędów i ewentualnych niedociągnięć, będą bardzo mile widziane.

Nowy układ

Projektując nowy układ graficzny panelu kierowaliśmy się przede wszystkim dwoma wyznacznikami:

 1. Maksymalne uproszczenie układu przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i intuicyjności.
  Główne sekcje menu zostały przeprojektowane, a ich liczba zmniejszona. Dostęp do wielu funkcji został uzależniony od kontekstu strony, w którym aktualnie się znajdujesz (przykład: panele ustawień są teraz dostępne z poziomu ustawienia modułu, którego dotyczą, nie tak jak dotychczas, z jednego wyodrębnionego modułu „Ustawienia”). Zastosowaliśmy również kilka mechanizmów inteligentnych. Jednym z nich jest automatyczne sugerowanie rodzaju dokumentu sprzedaży, jaki chcesz wygenerować w module fakturowania.
 2. Wsparcie dla urządzeń mobilnych.
  Nowy panel został wstępnie przystosowany do pełnej obsługi urządzeń mobilnych. Przygotowaliśmy fundamenty pod zastosowanie technologii RWD (Responsive Web Design) – znaczna część modułów została już pod tym kątem sprawdzona i zaadaptowana.

Nowe menu

Główne menu Panelu zostało ograniczone do pięciu sekcji podstawowych:

 1. Dokumenty. Sekcja ta odpowiada za proces dostarczania dokumentów do biura. Za jej pośrednictwem prześlesz skany oraz wygenerujesz dokumenty sprzedaży, a także wprowadzisz pozycje do Ewidencji Przebiegu Pojazdu (tzw. jazdy). W tej sekcji znajduje się również moduł "Zamknięcie miesiąca", z wykorzystaniem którego poinformujesz pracowników biura o zakończeniu procesu przekazywania dokumentów.

 2. Rejestry. Wszystkie dokumenty, które wcześniej zostały przekazane do biura rachunkowego, zostaną wprowadzone do stosownych rejestrów księgowych i w tej sekcji udostępnione. Z poziomu tego menu możesz przeglądać i wykonywać wydruki właściwych rejestrów: Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, Ewidencji Środków Trwałych, Rejestrów VAT, Dokumentów wewnętrznych i Ewidencji Kosztów Pojazdu. Za pośrednictwem tej sekcji możesz również przeglądać archiwum dokumentów skanowanych oraz pobierać niestandardowe pliki, przekazane przez naszych pracowników.

 3. Raporty. Ta sekcja zawiera dostęp do wszystkich raportów (ZUS, VAT, zaliczki na podatek dochodowy) oraz treści deklaracji podatkowych, przekazanych do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

 4. CRM. Za pośrednictwem sekcji CRM możesz zarządzać relacjami z kontrahentami. Zawiera ona moduły odpowiedzialne za bazy kontrahentów, towarów i usług, rozrachunków z kontrahentami, listę wysłanych powiadomień i dokumentów. Tu również znajduje się dostęp do usług API, umożliwiających integrację systemu Taxe z Twoim oprogramowaniem.

 5. Pomoc. Głównym elementem tej sekcji jest "Wątkowy system pomocy", funkcjonujący na zasadzie zbliżonej do prywatnego forum internetowego. Za jego pośrednictwem możesz prowadzić konsultacje z pracownikami naszego biura, zarówno z księgowymi obsługującymi Twoją działalność, jak również z księgowym głównym, obsługą ogólną (sprawy umowy, rozliczeń, pakietów) oraz działem technicznym. Wątkowy system pomocy został zaprojektowany tak, aby maksymalnie skrócić czas potrzebny na obsłużenie sprawy Klienta, dlatego też:

 • Wątki trafiają bezpośrednio do księgowych i pracowników zajmujących się daną działalnością;

 • Zapis historii konwersacji umożliwia szybkie zapoznanie się z kontekstem wątku;

 • W trakcie zapoznawania się z wątkiem księgowemu automatycznie prezentowany jest szereg informacji o Twojej działalności,

Sekcja "Pomoc" zawiera również linki do przewodnika po usłudze, danych kontaktowych, przydatnych formularzy, a także wyszukiwarek PKD2007 oraz numerów kont bankowych Urzędów Skarbowych.

Uzupełnieniem wyżej opisanych pięciu sekcji jest moduł ustawień i innych funkcjonalności związanych z usługą Taxe. Dostęp do tej sekcji realizowany jest za pośrednictwem okrągłej ikony z logo Taxe, zlokalizowanej w lewym górnym rogu panelu. Za jej pośrednictwem jako Użytkownik możesz:

 • Uzupełnić profil firmy, wypełnić ankietę księgową, prześledzić historię logowań

 • Pobrać fakturę rozliczającą usługę Taxe, sprawdzić historię należności i pulę księgowań

 • Sprawdzić liczbę poleconych klientów i stan swoich zarobków z tytułu polecenia usługi

Nowy system fakturowania

Moduł fakturujący został zbudowany od podstaw. Liczba zmian względem starej wersji jest na tyle duża, że tej funkcjonalności zostanie poświęcony odrębny wpis na blogu. Oto kilka najważniejszych różnic:

 1. Podstawowym typem dokumentu jest „Faktura”, którą generować mogą zarówno VATowcy, jak i podmioty zwolnione z VATu (korzystający ze stawki „zw.”). Zastępuje więc ona nagłówki „Faktura VAT” dla płatników VAT oraz „Rachunek” dla podmiotów zwolnionych z VATu. Oba te typy zostały jednak zachowane dla użytkowników preferujących stare nazewnictwo.

 2. Zrezygnowano z oznaczeń „Oryginał” / „Kopia”, jako że nie są już wymagane prawnie od prawie dwóch lat (1 stycznia 2013).

 3. Ceny pozycji na dokumencie mogą być wyliczane bezpośrednio od ceny netto, jak i brutto.

 4. Wprowadzono nowe typy dokumentów: zamówienia, faktury zaliczkowe, faktury końcowe.

 5. Wycofane typy dokumentów: faktura Export, VAT-Marża.

 6. Nazewnictwo dokumentów sprzedaży na podstawie marży zostało przystosowane do obowiązujących przepisów.

 7. Pojawiły się duże udogodnienia dla osób wystawiających faktury w walutach obcych: automatyczne pobieranie daty i stosownego kursu przeliczeniowego NBP z dnia poprzedniego.

 8. API – dla Użytkowników, którzy chcieliby zintegrować nasz moduł z własnym oprogramowaniem.

Dziesiątki poprawek i mniejszych zmian

Nie sposób wymienić wszystkich. Właściwie w każdym module zostały wprowadzone jakieś moderacje. Wdrożyliśmy w pełni szereg Państwa propozycji, a pod wiele z nich przygotowaliśmy techniczne fundamenty.

Mamy ogromną nadzieję, że nowy panel przypadnie Państwu do gustu, a korzystanie z niego stanie się czystą przyjemnością.

 

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

Co skrywa sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich

2022-01-21

Modyfikacja zasad rozliczania podatku VAT sprzedaży wysyłkowej spowodowała wprowadzenie nowych terminów dla niektórych typów transakcji sprzedaży zagranicznej, które do tej [...]

Polski Ład – zmiany w stawkach ryczałtu i preferencje dla niektórych branż.

2022-01-14

Polski Ład uważany jest bardzo często za pakiet zmian podatkowych istotnie komplikujący rozliczenia z fiskusem i ZUS. Powodem powyższego jest [...]

Ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie – komu przysługuje i jak ją obliczać.

2022-01-07

Modyfikacje rozliczeń podatkowych i kadrowo-płacowych zaimplementowane w Polskim Ładzie koncentrują się zasadniczo na trzech kluczowych aspektach. Po pierwsze podwyższono próg [...]

SOTI, czyli sprzedaż na odległość towarów importowanych na przykładach

2021-12-30

Sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich to nowo zdefiniowany termin w unijnych Dyrektywach, ale i w ustawie o [...]

Rejestracja i terminy w unijnej i nieunijnej procedurze rozliczenia podatku VAT OSS.

2021-12-23

Procedura unijna i nieunijna VAT OSS to możliwość rozliczania podatku VAT poprzez administrację podatkową jednego państwa UE nawet wtedy, jeżeli [...]