poprzednie
czas na innowacje!

Model hybrydowy, czas na innowacje!

Profesjonalna obsługa, jak w stacjonarnym biurze rachunkowym.
Komfort i wygoda, bo przez internet.

Dowiedz się więcej »
następne

Podstawowe informacje na temat szczególnej procedury rozliczania VAT według MOSS

Miejscem opodatkowania VAT świadczonych usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz podatników (firm) z UE jest miejsce (kraj UE), w którym odbiorca ww. usług posiada siedzibę działalności gospodarczej albo stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej albo po prostu stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Taki sposób opodatkowania pozwala przenieść obowiązek rozliczenia VAT na usługobiorcę. Problem pojawia się, gdy powyższe usługi przedsiębiorca unijny (polski podatnik) będzie świadczył w różnych krajach na rzecz nie podatników (osób prywatnych nieprowadzących żadnej działalności). W takiej sytuacji polscy podatnicy mogą posiłkować się jeszcze tzw. procedurą MOSS.

(więcej…)Opublikowano: 2019-11-19

Zmiany w wykreśleniu podatnika VAT z rejestru podatników VAT

Polscy podatnicy posiadający działalność gospodarczą mają wiele obowiązków związanych z jej prowadzeniem. Niedopatrzenie niektórych z nich może skutkować wykreśleniem podatnika (z urzędu) z rejestru podatników VAT. Dlatego warto widzieć, kiedy urząd może tego dokonać automatycznie oraz w jaki sposób można starać się o przywrócenie statusu podatnika VAT.

(więcej…)Opublikowano: 2019-11-12

Jednorazowy koszt zakupu środka trwałego do wartości 50.000 euro

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych do 50.000 euro stanowi istotnie ważne narzędzie umożliwiające ujęcie w sposób jednorazowy – koszt zakupu środka trwałego maksymalnie do kwoty 214.000zł (przyp. na 2019r.). Kluczowym jest poznanie podstawowych mechanizmów funkcjonowania danego typu amortyzacji, bowiem nie stanowi ona tej samej amortyzacji, co jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych.

(więcej…)Opublikowano: 2019-11-04

Jeden rachunek bankowy dla wpłat zobowiązań i zaległości podatkowych

Od 1 stycznia 2020r. ustawodawca wprowadza jeden rachunek bankowy dla wpłat większości rodzajów podatków, który będzie przypisany do każdego podatnika. Nowy, indywidualny rachunek bankowy będzie posiadał niektóre zbliżone cechy w stosunku do znanego już jednego rachunku płatniczego dla składek ZUS. Czego więc powinni spodziewać się podatnicy wiedząc, iż Resort Finansów zamierza zamknąć niektóre dotychczasowe rachunki bankowe urzędów skarbowych już 31 grudnia 2019r.?

(więcej…)Opublikowano: 2019-10-25

Amortyzacja nowych środków trwałych w praktyce

Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych stanowi odrębną możliwość (w stosunku do jednorazowej amortyzacji do 50.000 euro) zaksięgowania jeden raz w koszty firmy pełnej lub częściowej wartości zakupu nowego środka trwałego. Ten typ amortyzacji nie stanowi pomocy de minimis, więc podatnik ma większą swobodę zarówno w korzystaniu z niej jak i z innych narzędzi dofinansowujących działalność gospodarczą i stanowiących pomoc de minimis.

(więcej…)Opublikowano: 2019-10-18

Zmiany w kosztach pracowniczych i rocznych ograniczeniach kwotowych ze stosunku pracy i nie tylko

Zmiany w przepisach podatkowych stanowią coraz częściej stałą rzeczywistość gospodarczą. Ostatnie modyfikacje prawne skutkowały zmianą w kosztach uzyskania przychodów stosowanych w ramach zawartego stosunku pracy. Nowe uregulowania miały wejść w życie od stycznia 2020r., jednak ostatnie, kolejne zmiany harmonogramu wprowadzenia nowych przepisów spowodowało przyspieszenie terminu rozpoczęcia ich obowiązywania.

(więcej…)Opublikowano: 2019-10-11

Podatek 0% PIT dla młodych w praktyce

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla niektórych przychodów uzyskanych przez osoby do 26 roku życia stanowi jedną z nowości uregulowań prawnych wprowadzonych w ostatnim czasie. Wprowadzenie zaledwie tej jednej zmiany w przepisach podatkowych skutkuje powstaniem szeregu pytań i wątpliwości ze strony podatników prowadzących działalność oraz pracowników czy zleceniobiorców objętych ww. zwolnieniem. Na wiele pytań i wątpliwości w temacie zwolnienia z PIT od przychodów uzyskanych przez osoby do 26 roku życia udzielono odpowiedzi w niniejszej publikacji.

(więcej…)Opublikowano: 2019-10-04